Taalzoeker.nl


De Taalzoeker van de Stichting Lezen en Schrijven maakt gebruik van G!DS. De Taalzoeker toont alleen organisaties en géén aanbod. In mei 2018 is de website vernieuwd. Deze website haalt op een andere manier gegevens uit G!DS. Er kan op de website gezocht worden op (Digi)taalhuizen en Cursusaanbieders. In deze handleiding wordt beschreven op hoe (Digi)taalhuizen en Cursusaanbieders in G!DS ingevoerd moeten worden om op de Taalzoeker-website getoond worden.

 

(Digi)taalhuizen

Voer een (Digi)taalhuis in G!DS in met de organisatiesoort Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein. Alleen (Digi)taalhuizen met deze soort worden getoond op Taalzoeker.nl. 

Loop bij de organisatie alle velden na en vink aan wat van toepassing is voor dit (Digi)taalhuis. Vergeet hierbij ook de normale openingstijden, eventuele URL en het e-mailadres niet.

Een contactpersoon voeg je toe bij de extra contactgegevens, niet bij de hoofdcontactgegevens. 

Door zoveel mogelijk de velden in te vullen, worden er bij de organisatie op Taalzoeker.nl één of meerdere pictogrammen getoond. De gebruiker van de website kan hierop verfijnen in het linkermenu. Er zijn vier verfijnopties op de website, waarvan er op dit moment (oktober 2018) drie beschikbaar zijn, te weten:

 

Een pictogram verschijnt door het aanvinken van het volgende trefwoord bij de organisatie:

Pictogram Trefwoord (in veld)
Lesmateriaal (Onderdelen aanbod)
Onderzoek taalvaardigheid (Onderdelen aanbod)
Vrijwilligers opleiding taalcoach (Onderdelen aanbod)

 

De grote verandering ten opzichte van de vorige site is dat de (Digi)taalhuizen nu altijd als organisatie in G!DS dienen te worden opgenomen. Voordelen daarvan zijn dat het mogelijk is om per (Digi)taalhuis aanbod in te voeren en kan daardoor ook als Cursusaanbieder op Taalzoeker.nl worden gevonden.

 

Cursusaanbieders

Naast het weergeven van (Digi)taalhuizen, kan er op Taalzoeker.nl gezocht worden op Cursusaanbieders. Dit zijn G!DS organisaties die cursussen basisvaardigheden organiseren. De cursusaanbieders worden getoond als bij de organisatie in G!DS aanbod is ingevoerd met de juiste aanbodsoort en de juiste trefwoor(den).

Let op! Het ingevoerde aanbod zelf wordt niet op Taalzoeker.nl getoond, wel op andere websites voor basisvaardigheden in de toekomst.

Voer cursussen altijd in met een agendadatum. Dit dient alléén de startdatum te zijn met de start- en eindtijd. Organisaties met cursussen die binnen nu en een half jaar starten, worden getoond als cursusaanbieder.

Door het correct invoeren van het aanbod worden er bij de organisatie op Taalzoeker.nl een of meerdere pictogrammen getoond. Hierop kan de gebruiker van de website ook verfijnen in het linkermenu. De vier beschikbare onderdelen zijn:


 

 

Voer het aanbod in met de juiste aanbodsoort en  de juiste trefwoorden. In onderstaande tabel kun je vinden waar deze invoer aan moet voldoen. 

 Let op! Mochten de profielen alsnog wijzigen, wijzigen we onderstaande tabel ook. 

 

Pictogram Aanbodsoort                         
Te kiezen trefwoorden

Cursus

Workshop

cursus leesbevordering

cursus schrijfvaardigheid

cursus sollicitatiebrief schrijven

cursus spelling en grammatica

workshop (voor)lezen

workshop schrijven

Cursus

Workshop

cursus luistervaardigheid

cursus spreekvaardigheid

workshop luistervaardigheid

workshop spreekvaardigheid

Cursus

cursus rekenen

Cursus

computercursus

cursus digitale overheid en DigiD

cursus Excel

cursus internet

cursus mobiel internet

cursus nieuwe media

cursus omgaan met tablet

cursus sociale media

cursus Windows

cursus Word

Klik&Tik (Oefenen.nl)

 

Acties koppeling Taalzoeker-G!DS

Om getoond te worden op Taalzoeker.nl zijn er twee opties: de bibliotheek voert voor de hele regio de gegevens in G!DS in (coördinerende rol UWV-regio/Centrumgemeente) of de bibliotheek voert alleen de eigen gegevens in.

Voer de organisaties ((Digi)taalhuizen) of het aanbod (cursusaanbieders) in G!DS in. Zorg dat het voldoet aan bovenstaande eisen. Het aanbod mag gewoon ingevoerd worden bij de organisatie die het aanbod in zijn portfolio heeft. Andere organisaties dan bibliotheken kunnen dus ook hun aanbod zelf invoeren in G!DS, zolang het maar aan bovenstaande eisen voldoet. 

 

Informatie lokaal tonen?

Taalzoeker.nl is een landelijk portal met vooral aanbod voor laaggeletterden en anderstaligen. Er is behoefte bij zowel bibliotheken als contactgemeenten en het UWV aan een lokale of regionale portal voor alle basisvaardigheden. Er is een generieke portal in voorbereiding voor lokale bibliotheken om de content voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen van de bibliotheek en haar partners lokaal te tonen. De portal werkt op basis van de productsoorten uit de Taalzoeker. Er hoeft niet dubbel te worden ingevoerd. Meer informatie via gids@bibliotheek.nl