Educatieve kaart Basisvaardigheden Taalzoeker.nl

Augustus 2018: LET OP! De Taalzoeker-website is gewijzigd, deze handleiding volgt. 

 

De Taalzoeker van de Stichting Lezen en Schrijven maakt gebruik van zowel een eigen database als van G!DS. De Taalzoeker toont alleen aanbod geen organisaties (wel het adres van de organisatie via het aanbod).

Invoer in G!DS

De Taalzoeker maakt gebruik van vijf aanbodsoorten die beschikbaar zijn voor de educatieve kaart basisvaardigheden:

  1. Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden en niet-digivaardigen
  2. Activiteiten, cursus voor anderstaligen
  3. Collectie voor laaggeletterden en anderstaligen
  4. Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en andertaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein 
  5. Inburgering, cruciale praktijksituatie CP
  6. Leeskring

In de aanbodsoorten staat een aantal aanvinklijsten. Vul deze velden en de kenmerken van het aanbod in. De zoekfunctie op de Taalzoeker werkt via de aangevinkte kenmerken (o.a. het veld onderdelen aanbod, in de vier eerstgenoemde soorten). 

Ook de doelgroepen zijn van toepassing. Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen basisvaardighedenaanbod en inburgeringsaanbod. 

In de matrix hieronder vind je de opbouw. Door te kiezen voor een aanbodsoort in combinatie met een doelgroep kun je zelf sturen hoe de informatie op de website getoond wordt. 

 

Kies voor aanbodsoort…

i.c.m. doelgroep..

Resultaat verschijnt  als

 

   

Basisvaardigheden

Inburgering

1

Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden en niet-digivaardigen

* laaggeletterden
* mensen met leerproblemen
* niet-digivaardigen
* werkzoekenden

x

 

2

Activiteiten, cursus voor anderstaligen

* anderstaligen

 

x

3

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

* anderstaligen

 

x

3

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

* laaggeletterden
* mensen met leerproblemen
* niet-digivaardigen
* werkzoekenden

x

 

4

Collectie voor laaggeletterden en anderstaligen

* anderstaligen

 

x

4

Collectie voor laaggeletterden en anderstaligen

* laaggeletterden
* mensen met leerproblemen
* niet-digivaardigen
* werkzoekenden

x

 
5

Inburgering, cruciale praktijksituatie CP

* anderstaligen    x

6

Leeskring

* laaggeletterden

x

 

n.b. De aanbodsoort Leeskring komt alleen door op de website als de doelgroep “laaggeletterden” is gekozen (Rubriek: maatschappelijke situatie, mensen met taal- en leerproblemen, kies laaggeletterden).

 

Taalpunt 

Een taalpunt op Taalzoeker.nl beschikt over een aantal icoontjes die aangeven wat het taalpunt aanbiedt. Voer je een taalpunt in in G!DS, vink je de corresponderende vink-velden aan om deze icoontjes ook bij jouw taalpunt te tonen. 

Icoon 

Betekenis 

Corresponderend veld in G!DS, 
Tabblad Taalinformatiepunt 

Op het taalpunt zijn computers aanwezig  Onderdelen aanbod: computer

Op het taalpunt is lesmateriaal aanwezig 

Onderdelen aanbod: lesmateriaal

Op het taalpunt kan een diagnose gesteld
worden naar de taalvaardigheid van bezoeker 
Onderdelen aanbod: onderzoek taalvaardigheid

Het taalpunt leidt vrijwilligers op tot taalcoach 

Onderdelen aanbod: vrijwilligers opleiding taalcoach  

Het taalpunt biedt cursussen op locatie aan

Werkvormen aanbod: cursus op locatie

 

Acties koppeling Taalzoeker-G!DS

Voor de aansluiting op Taalzoeker.nl via G!DS zijn er twee opties: de bibliotheek werkt voor de hele regio (coördinerende rol UWV-regio/Centrumgemeente) of de bibliotheek voert alleen de eigen gegevens in. In beide gevallen is de route hetzelfde. 

  1. Voer het aanbod in in G!DS, zodat het voldoet aan bovenstaande eisen. Het aanbod mag gewoon ingevoerd worden bij de organisatie die het aanbod in zijn portfolio heeft. Andere organisaties dan bibliotheken kunnen dus ook hun aanbod zelf invoeren in G!DS, zolang het maar aan bovenstaande eisen voldoet. 
  2. Meld de regio (gemeente(s)) waarin de gegevens worden of zijn ingevoerd aan het landelijk servicemanagement G!DS via gids@bibliotheek.nl. Zij zorgen ervoor dat de ingevoerde gegevens meegaan in de uitvoer (het profiel) voor de website taalzoeker.nl. 

 

Informatie lokaal tonen?

Taalzoeker.nl is een landelijk portal met vooral aanbod voor laaggeletterden en anderstaligen. Er is behoefte bij zowel bibliotheken als contactgemeenten en het UWV aan een lokale of regionale portal voor alle basisvaardigheden. Er is een generieke portal in voorbereiding voor lokale bibliotheken om de content voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen van de bibliotheek en haar partners lokaal te tonen. De portal werkt op basis van de productsoorten uit de Taalzoeker. Er hoeft niet dubbel te worden ingevoerd. Meer informatie via gids@bibliotheek.nl