Kopiëren en aanpassen van profielen in G!DS


G!DS biedt de mogelijkheid om meerdere profielen tegelijk te kopiëren naar een andere (bibliotheek)organisatie en aan te passen. Dit is met name handig bij het opzetten van een reeds bestaande website, die overgebracht moet worden naar een nieuwe omgeving en aanpassingen vraagt van het postcodegebied.

Het kunnen kopiëren van profielen is een recht, dat alleen is voorbehouden aan G!DS-gebruikers met de rol uitvoerbeheerder. Uitvoerbeheerders dienen hiervoor opgeleid en gecertificeerd te zijn. Tevens dienen deze uitvoerbeheerders bij zowel de eigen organisatie, waar dus de originele profielen staan, als bij de organisatie waar de profielen naar toe worden gekopieerd deze rol te hebben.

Dit onderdeel van de handleiding omvat drie onderdelen:

  1. Het kopiëren van profielen.
  2. Aanpassen van de gekopieerde profielen
  3. Exporteren van de profielnamen en id-nummers.