Bibliotheken in Groningen

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

Nederlands Jeugdinstituut

Logo_NJI.png (141917 bytes)

Contactgegevens

Bezoekadres
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
T: 030 2306344
E: info@nji.nl

Postadres
Postbus 3501 DE Utrecht

Openingstijden
Maandag09:00 - 17:30 uur
Dinsdag09:00 - 17:30 uur
Woensdag09:00 - 17:30 uur
Donderdag09:00 - 17:30 uur
Vrijdag09:00 - 17:30 uur

GPS-coördinaten
52.090413, 5.113367

Organisatiesoort: 

Expertisecentrum, landelijke expertisecentra, kenniscentrum
Beschrijving: 

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.
Aangemaakt op: 
06:23
Aangemaakt op: 
06:23
Laatst gewijzigd op: 
16:35
Laatst gewijzigd op: 
16:35
Relaties: 

Gerelateerd aan organisatie: Mediawijzer.net (5177607)

Voor wie

Voor welke branche: 
jeugdzorg voor- en vroegschoolse educatie leerkrachten voortgezet onderwijs buitenschoolse opvang ambtenaren vrijwilligersorganisaties docenten voortgezet onderwijs algemeen maatschappelijk werk welzijnswerk beroepsonderwijs kinderdagverblijven hoger beroepsonderwijs provinciale overheid jeugdwelzijn onderwijs leerkrachten primair onderwijs primair onderwijs landelijke overheid gastouderopvang lokale overheid docenten regionale overheid voortgezet speciaal onderwijs onderwijskundig personeel kinderopvangsector non-profit organisaties peuterspeelzalen kinderopvang wetenschappelijk onderwijs leerkrachten speciaal onderwijs
Voor welk opleidingsniveau: 
studenten HBO academici studenten WO hogeropgeleiden universitair opgeleiden
Toelichting doelgroep: 

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor en in opdracht van overheden, instellingen en professionals in de sector jeugd en opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut verbindt kennis en praktijkontwikkeling door het organiseren van een kenniscyclus, die de jeugdsector helpt om problemen op te lossen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Tot de opdrachtgevers behoren het programmaministerie voor Jeugd en Gezin, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Europese Commissie, agentschappen, decentrale overheden, branche- en beroepsorganisaties, instellingen en fondsen.

Expertisecentrum

Niet te wijzigen trefwoord(en): 

expertisecentrum
Soort expertisecentrum: 

landelijk expertisecentrum
Aandachtsgebieden expertisecentrum: 

jeugdzorg
gezins-systeeminterventie (jeugdzorg)
Raad voor de Kinderbescherming
individuele interventie (jeugdzorg)
ambulante jeugdhulpverlening
jeugdzorginstelling
groepsinterventie (jeugdzorg)
kindertehuis
preventieve jeugdzorg
kindergezinsvervangend tehuis
jeugdbeschermingsmaatregel
gedwongen jeugdhulpverlening
ouderlijk gezag, ontzetting uit het
advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK)
weeshuis
ondertoezichtstelling (OTS)
gezinsvervangend tehuis
uithuisplaatsing
justitiële jeugdinrichting
wet op de jeugdzorg
jongerentehuis
ouderlijk gezag, ontheffing van het
gesloten jeugdzorginstelling
jeugdzorg (met indicatie)
Bureau jeugdzorg
kindertelefoon
jeugdzorg-adviesteam
kinderbescherming
begeleid kamer bewonen
individuele voorlichting, eenmalige (jeugdzorg)
jeugdhulpverlener
gezinsondersteuning
pleegzorg
indicatiestelling jeugdzorg
jeugdreclassering
jongerenhulp via internet
inspectie jeugdzorg
integrale vroeghulp
Doelstelling expertisecentrum: 

Het Nederlands Jeugdinstituut wil een brug vormen tussen praktijk en theorie, door bewezen inzichten te vertalen naar de praktijk en door impliciete praktijkkennis te systematiseren. Het uitgangspunt is het belang van kinderen en jongeren en de voorzieningen voor hen.
Aanbod: 

Het Nederlands Jeugdinstituut is een landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedings­vraagstukken. U kunt het Nederlands Jeugdinstituut inschakelen voor onderzoek, advies, training en implementatie. Het instituut heeft oplossingen voor tal van vragen uit de praktijk en legt altijd de verbinding tussen de inhoudelijke vraag, het professioneel handelen en de organisatie. Wij helpen u de best beschikbare kennis toe te passen of uw praktijkervaringen te expliciteren en verder te ontwikkelen. U kunt bij het Nederlands Jeugdinstituut terecht voor:
kennis; praktijkonderzoek en -ontwikkeling; advies en ondersteuning;
trainingen, cursussen en workshops.


Vorige pagina