G!DS als databron

G!DS is een database met gegevens over organisaties en hun producten op sociaal en cultureel gebied. Bibliotheken en samenwerkende organisaties zijn al jaren bezig met het vullen en bijhouden van deze database. Via filters kan precies die informatie geselecteerd worden die voor een website relevant is.

G!DS bevat:

  • adressen van circa honderdduizend organisaties
  • informatie over activiteiten, producten en diensten van deze organisaties
  • betrouwbare en actuele links naar achtergrondinformatie (de InternetG!DS)

De bibliotheken werken samen met vele partners, die ook zelf informatie verzamelen, zoals toeristische en culturele organisaties, onderwijsorganisaties en zorginstellingen.

De opdrachtgever kiest zelf de website en de webbouwer, de G!DS-database kan altijd worden gekoppeld. G!DS biedt opdrachtgevers optimale vrijheid. De informatie in G!DS blijft bewaard, ook als de opdrachtgever kiest voor een andere website of een andere webleverancier.