Bibliotheken in Groningen

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

Stichting Lezen

Lezen.jpg (10058 bytes)

Contactgegevens

Bezoekadres
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
T: 020 6230566
E: info@lezen.nl

Postadres
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM

Opmerkingen
Contactformulier op de website.

GPS-coördinaten
,

Organisatiesoort: 

Belangenorganisatie, cultuur
Volledige naam: 

Stichting Lezen
Beschrijving: 

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal in de ruimste zin van het woord. Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW.
Aangemaakt op: 
13:03
Aangemaakt op: 
13:03
Laatst gewijzigd op: 
14:16
Laatst gewijzigd op: 
14:16
Relaties: 

Gerelateerd aan organisatie: Mediawijzer.net (5177607)

Culturele belangenorganisatie

Niet te wijzigen trefwoorden: 

belangenorganisatie kunst & cultuur
Soort culturele belangenorganisatie: 

leesbevorderingsorganisatie
Visie en missie: 

Stichting Lezen stimuleert - ook in financiële zin - vernieuwende initiatieven, methodieken en instrumenten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie en stemt bestaande activiteiten op elkaar af.

Producten:

 • Babbeldoos
  Babbeldoos is een spellenpakket ter bevordering van taalvaardigheid bij allochtone leerlingen. Het bestaat uit tien uitgewerkte thema´s met elk zes activiteiten. Twee begeleiders spelen het spel twee keer per week met de kinderen, gedurende een uur. Kinderen zijn spelenderwijs bezig taal te leren. Bij een aantal activiteiten worden de ouders betrokken.
 • Bas-project
  Het Bas-project bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een volledig programma vormen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Aan bod komen taal, voorbereidend rekenen en wereldoriëntatie. Het project is gestart met acht prentenboeken over het jongetje Bas. Deze worden zowel op de peuterspeelzaal, op school als thuis voorgelezen; daaromheen vinden allerlei op interactie gerichte activiteiten plaats. Inmiddels is er ook ander materiaal (zoals cd-roms en taalkisten) ontwikkeld. Doe meer met Bas gaat verder met de Bas-prentenboeken volgens de inzichten van de Taallijn VVE, ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands. Het bevat suggesties om het aanleren en lezen van nieuwe woorden systematisch vorm te geven. Er is een Kijkwijzer met suggesties voor het inrichten van een stimulerende en uitdagende leer- en speelomgeving.
 • Beam It Up
  BEAM IT UP, een initiatief van Robbert Storm en Liselotte de Groot, ontwikkelt videoworkshops en -projecten voor kinderen en jongeren, waarin fantasie, technologie, samenwerking, creativiteit en innovatie gecombineerd worden. Onze verrassende benadering van (kunst)educatie draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van kinderen, die ook direct resultaat zien van hun inspanningen, maar de workshops passen ook in verschillende leerdoelen die gesteld zijn voor 't basis- en voortgezet onderwijs. Het thema van deze kleuterworkshop is gebaseerd op een boek naar keuze, dit doen we in overleg. Kinderen komen na het voorlezen van het boek door middel van de greenscreen techniek in de wereld van het boek terecht. Deze wereld hebben ze zelf geknutseld. Daar kunnen ze niet alleen in rondlopen maar ook vliegen, zwemmen en talloze andere avonturen beleven. De mogelijkheden van het greenscreen zorgen voor verwondering, enthousiasme en herkenning. Het boek komt echt tot leven!
 • Bibliotheekbezoek 4you!
  Jongeren maken op speelse wijze kennis met 4you! in de bibliotheek. Door de groep in tweeën te splitsen ontstaat een tweekamp waarin de leerlingen de mogelijkheden van het 4you! leren kennen. Boeken, tijdschriften, gesproken boeken, dvd´s en de WII komen allemaal aan de orde.
 • Boekenbendes
  In samenwerking met Sardes is een draaiboek voor het opzetten van naschoolse boekenclubs uitgewerkt. Dit draaiboek is alleen nog te downloaden op www.lezen.nl/publicaties. Het draaiboek is eerder als special bij Lezen 1 - 2010 meegezonden en is bedoeld voor alle geïnteresseerden en in het bijzonder voor bibliothecarissen die een Boekenbende willen organiseren in samenwerking met een school. De special is vanuit dit perspectief geschreven. De special bestaat uit drie delen: • algemene informatie • een stappenplan voor het opzetten van een Boekenbende • een gedeelte met praktische informatie
 • BoekenTheater
  Door kinderen kennis te laten maken met op jeugdboeken gebaseerde theatervoorstellingen wordt de interesse om te lezen aangewakkerd en maken kinderen kennis met cultuureducatie.
 • Boekenweek Live!
  Interactieve talkshow rond het thema van de Boekenweek, waarin scholieren en schrijvers met elkaar in gesprek gaan. De opnames in de Openbare Bibliotheek Amsterdam worden live uitgezonden via de website. Via Skype- en Twitterverbindingen (#BWLIVE) worden vragen uit het digitale publiek gesteld. Zo wonen leerlingen uit heel Nederland de uitzending virtueel bij. Boekenweek Live! is een initiatief van Stichting CPNB en Stichting Lezen in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Boekenworkshops
  Kinderboekwinkel De Boekenberg organiseert workshops voor medewerkers van scholen, bibliotheken en kinderopvang. Per workshop staat een bepaald genre kinderboeken centraal en wordt aandacht besteed aan bijhorende werkwijzen en vaardigheden. Zo is er een workshop rondom vertellen en voorlezen en vindt de cursus Open Boek voor leescoördinatoren hier plaats en is er de opleiding specialist jeugdliteratuur en basisonderwijs. Ook wordt er advies gegeven over boekencollecties van schoolbibliotheken. De workshops worden gegeven in De Boekenberg, maar in overleg is een andere locatie mogelijk.
 • Boekstart
  BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben.
 • BoekStart in de kinderopvang, aanbod voor bibliotheken
  Bibliotheken kunnen het product BoekStart in de Kinderopvang afnemen van de Stichting Lezen
 • Christelijke kinderboekenmaand
  Ieder jaar, van half september tot en met eind oktober, organiseert de Werkgroep Christelijke Kinderboeken de Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema van deze maand sluit nauw aan bij dat van de Kinderboekenweek, maar is vooral gericht op christelijke kinderboeken. Bij de start worden de prijzen Het Hoogste Woord en de EigenWijsPrijs uitgereikt.
 • De Dyslexie-Express
  De Dyslexie-Express bevat materiaal om leerlingen van het primair onderwijs met dyslexie op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen. Het materiaal van de Dyslexie-Express biedt o.a. mogelijkheden om dit aan leerlingen vanaf eind groep 4 uit te leggen, zoals een kindvriendelijke Powerpoint met uitleg over dyslexie om te gebruiken bij spreekbeurten. Ook is er het dyslexievriendelijke leesboekje/prentenboekje “Tess en Stijn pimpen het plein” met uitleg over dyslexie met veel visuele ondersteuning (illustraties) en auditieve ondersteuning op cd en het Tricky-treinenspel. Voor de leerkracht is er een coachingsboekje met tips en het is tevens mogelijk een workshop te volgen over het gebruik van de Dyslexie-Express.
 • De Nationale Voorleeswedstrijd
  Landelijk voorleesproject, waarbij na voorleeswedstrijden op basisscholen, via plaatselijke en regionale rondes er 12 provinciale kampioenen in een landelijke finale strijden om de titel Nationaal Voorleeskampioen
 • De Toverfluit
  Onder de noemer De Toverfluit verzorgt Zilt Theaterwerk vertelvoorstellingen voor alle leeftijden. Er zijn in overleg voorstellingen over diverse thema´s mogelijk. Elke voorstelling wordt ondersteund door muziek. Daarnaast worden vertelworkshops gegeven voor mensen die met kinderen werken, bijvoorbeeld in kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en bibliotheken.
 • De Voorleesvogel
  De Voorleesvogel is een voorleesprogramma dat kinderen de kans geeft uit te groeien tot enthousiaste lezers. Het stimuleert ouders om met meer plezier voor te lezen en ondersteunt professionals in de VVE. Een website biedt professionals achtergrondinformatie, voor ouders is er de film De Voorleesvogel. Bovendien zijn praktische handleidingen beschikbaar voor met name leerkrachten.
 • Dicht / VORM modern en DICHT VORM klassiekers
  DICHT / VORM bestaat uit animatiefilms van een minuut rondom werk van dichters. Met het bijbehorende lespakket kunnen gedichten, dichters en de belangrijkste literaire begrippen zowel klassikaal als individueel worden behandeld. Er zijn twee series van korte animatiefilms, gebaseerd op Nederlandse gedichten. Alle films (en meer) zijn op deze site te bekijken: - In de serie Klassiekers geven 10 films een overzicht van 6 eeuwen poëziegeschiedenis. Voor het beeld lieten de filmmakers zich inspireren door de beeldende kunst uit de tijd van het gedicht. - De serie Modern is een verzameling van 15 zeer afwisselende films gebaseerd op gedichten van een generatie dichters die rond de millennium wisseling doorbrak. De bijbehorende lespakketten voor het middelbaar onderwijs geven meer inzicht in zowel poëziegeschiedenis, kunstgeschiedenis, animatie en de paralellen tussen de kunststromingen en animatie.
 • Digitalige boeken
  Kinderen maken zelf de illustraties, foto´s en teksten en onder begeleiding wordt er daarna een digitaal boek van gemaakt. In de handleiding Digitalige Boeken wordt duidelijk gemaakt hoe je kinderen op verschillende gebieden meer kunt leren over taal zodat ze plezier krijgen en blijven houden in lezen en leren op het gebied van woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw. Het boek biedt daarnaast talloze tips en een visueel stappenplan om zelf een digitaal boek te kunnen ontwerpen op een eigen creatieve manier zodat er een uniek product ontstaat.
 • Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs
  De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs (DJP) is de enige literaire prijs voor jongerenliteratuur in Nederland en Vlaanderen. Er zijn drie prijzen: twee juryprijzen en een publieksprijs. Wie de juryprijzen wint, wordt bepaald door een vakjury van professionals op het gebied van (jongeren)literatuur. Wie de Publieksprijs wint bepalen jongeren zelf. Het prijzengeld (totaal € 45.000,-) wordt beschikbaar gesteld door Stichting Dioraphte.
 • Een leven lang
  Tot 2004 zond de NPS onder de noemer Een leven lang negen radio-interviews met Nederlandse schrijvers uit, waarin diens levensloop, ideeën en inzichten de revue passeerden. Deze schrijversinterviews zijn beschikbaar op een website en zijn daar voorzien van een biografie, een bibliografie van primaire en secundaire literatuur, een beeldarchief met soms niet eerder getoond privé-materiaal, video-fragmenten, recensies en samenvattingen.
 • EigenWijsPrijs
  De EigenWijsPrijs is een boek- en leespromotietraject voor basisscholen. Kinderen uit de groepen 5-6 en de groepen 7-8 gaan elk met hun meester/juf vier boeken lezen. De boeken worden bekeken, gelezen, voorgelezen, je gaat er over praten en werken. Bij de acht boeken worden (voor-)leessuggesties gegeven en interactieve en creatieve verwerkingen om met de kinderen in de klas aan de slag te gaan. In 2015 zal de EigenWijsPrijs niet worden uitgereikt, de bedoeling is dit in 2016 wel weer te doen.
 • Kansrijke taal
  Werken volgens het concept van Kansrijke Taal betekent dat het schoolteam naast taalmethodes gebruik maakt van talig materiaal dat aansluit bij zes taalfuncties, de zogenoemde taartpunten: klank en woord; communicatie; fantasie en verbeelding; informatieverwerving; vormgeving van taal; omgaan met de regels van de taal. Leerkrachten bieden taalactiviteiten en -materiaal aan in taalhoeken of werkplekken, passend bij de zes functies.
 • Kinderboekenlijst voor hoogbegaafde kinderen
  Op de website gelukkighbkids.nl is een lijst te vinden met boeken voor en over hoogbegaafde kinderen. Ook is er op de website allerlei andere informatie te vinden over hoofdbegaafdheid.
 • Kinderboekenmarkt
  Jaarlijks vindt in Den Haag de Kinderboekenmarkt plaats, met stands van uitgeverijen, het Kinderboekenmuseum, Biblionet, de Openbare Bibliotheek Den Haag en andere instellingen. Schrijvers en illustratoren, waaronder veel winnaars van Griffels of Penselen, signeren hun boeken. Daarnaast zijn er ieder jaar tal van activiteiten, zoals de Leestafel (een fraai beschilderde tafel met actuele kinderboeken om zelf te lezen of om uit voor te lezen), de Voorleestent (voor jongere en voor oudere kinderen een plek om naar verhalen te luisteren) en diverse workshops.
 • Kinderzwerfboek
  Kinderen maar ook meesters en juffen kunnen boeken laten zwerven. We roepen hen op om eens goed in de kast of op zolder te kijken naar kinderboeken die zielig en alleen ongelezen in kasten en dozen liggen. Laat ze zwerven: bestel de zwerfstickers en boekenleggers en leg ze ergens neer. Beschrijf op de website de plek waar je het boek hebt achtergelaten. Rara wie zal ze vinden en lezen? Kinderen verstoppen niet alleen boeken, maar verstoppen - zoeken - verstoppen - zoeken, zo zwerft een boek van kind naar kind.
 • Kunst van Lezen
  Uitgangspunt van het programma Kunst van Lezen is dat leesbevordering het meest effectief is bij een doorlopend aanbod van ondersteunende en op het taalonderwijs aansluitende activiteiten. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 1. BoekStart: een Nederlandse versie van Bookstart, het succesvolle Britse leesbevorderingsprogramma voor kinderen tot vier jaar en hun ouders. 2. Ondersteuning van het taal- en leesonderwijs op de basisschool, in aansluiting op de pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden. 3. Kennismaking met de cultuurhistorische canon van de Commissie Van Oostrom aan de hand van Nederlandstalige (jeugd)literatuur en klassieke literaire werken.
 • Lees mij!
  Viewpoint Productions maakte een serie korte filmpjes bij boeken uit de Nederlands-Vlaamse literatuur. De filmpjes zijn bedoeld als smaakmaker en middel om leerlingen te verlokken tot het lezen van deze boeken. Op de projectwebsite kunnen leerlingen de filmpjes bekijken, met elkaar over de boeken chatten en ´literair lanterfanten´. In de Uploadshop kunnen leerlingen hun eigen beeldverslag (foto of tekening) van hun leeservaringen geven. Er zijn inmiddels ruim dertig boeken beschikbaar. Samen dienen ze als leesbare introductie tot volwassenenliteratuur. Docenten kunnen van de website een lessenpakket downloaden. Dit pakket, ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), bestaat uit drie lessen die zowel afzonderlijk als in combinatie te gebruiken zijn. De lessen stimuleren leerlingen om hun eigen leeservaringen om te zetten in beeld (filmpje). De mooiste filmpjes maken kans op plaatsing op de website.
 • Leeskr8!
  Leeskr8! bestaat uit een film en een website. In de film vertellen acht verschillende jongeren wat ze lezen, waarom ze lezen en wat ze eraan hebben. Ze laten verder zien hoe ze de bibliotheek gebruiken. De website bevat lesmodules waarmee docenten in de klas of in de openbare bibliotheek aan de slag kunnen. Het project maakt gebruik van digitale hulpmiddelen. De docent geeft de leerlingen via de computer opdrachten die de leerlingen digitaal beantwoorden. Op basis van de antwoorden, die de docent direct op het scherm kan zien, gaat hij in gesprek met de leerlingen. Docenten kunnen met de website ook zelf lessen maken. Verder bevat de website een lijst met geschikte leesboeken voor het vmbo en het spel ´Lees jij graag?´. Leeskr8 kan gecombineerd worden met het project Taalkr8.
 • Leesprogramma
  Het jaarlijks terugkerende Leesprogramma stimuleert kinderen tot lezen door hen een kleine beloning te geven voor het lezen van een tevoren vastgesteld aantal boeken. Ieder jaar wordt een boekenlijst rondom een thema opgesteld. Vanaf september / oktober zijn de groslijst en de lessuggesties beschikbaar. Bibliotheken kunnen zelf bepalen hoe en wanneer ze het programma willen uitvoeren.
 • Literair Jeugdfestival Boekids
  Stichting Boekids wil zoveel mogelijk kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen in aanraking brengen met kinderliteratuur. Jaarlijks organiseert ze een literair jeugdfestival in Den Haag. Bezoekers gaan op avontuur in de verhalen en de fantasiewereld van een schrijver heeft gecreëerd. Boekids heeft ook een jaarlijks festival in Suriname.
 • Makkelijk Lezen Feest
  Makkelijk Lezen Feest is gebaseerd op het bekende ´Party en Co´. Kinderen leren vanuit allerlei creatieve opdrachten de werking van het Makkelijk Lezen Plein kennen. Het spel is te spelen met kinderen van 8 tot 12 jaar die baat hebben bij het Makkelijk Lezen Plein. De leerkracht en hulpouder zijn teamcaptain en de bibliothecaris spelleider. Een kleurrijke PowerPointPresentatie met geluid vormt het spelbord en de opdrachten. Zie ook www.makkelijklezenplein.nl
 • Moviezone
  MovieZone biedt docenten content in (bewegend) beeld en tekst bij de lessen over film op school (film kijken, maken en analyseren) en geeft film zo een plek in het onderwijs. Het materiaal dat bij de schoolvoorstellingen wordt aangeboden bestaat uit een docentenhandleiding en werkbladen voor leerlingen waarop opdrachten staan die voor en na de film gemaakt kunnen worden. MovieZone en We Want Cinema bieden een educatietool aan waarmee docenten van het voorgezet onderwijs en onderwijsinstellingen een educatieve voorstelling in de bioscoop kunnen organiseren. De educatietool biedt je de mogelijkheid zelf te kiezen welke film je in een aangesloten bioscoop wilt draaien en op welke datum en tijdstip. Daarnaast is er via de website Filmeducatie ook materiaal te downloaden behorende bij Boek en film, waarbij steeds een andere boekverfilming centraal staat.
 • Nederland Leest Live!
  Een interactieve talkshow waarin onder leiding van Arjen Lubach scholieren en schrijvers met elkaar in discussie gaan. Scholieren lezen vooraf het Nederland Leest boek en maken een verwerkingsopdracht. Docenten Nederlands kunnen in mei/juni via de bibliotheek schoolpakketten bestellen met 32 expl. van het Nederland Leest boek. Scholen kunnen dan na de zomervakantie beginnen met Nederland Leest.
 • Nieuws in de klas
  Nieuws in de klas zet nieuwsmedia in als lesinstrument voor taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Hiertoe coördineert Nieuws in de klas de Nieuwsservice. Docenten primair en voortgezet onderwijs kunnen alle dagbladtitels die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia voor een periode van twee weken aanvragen. Deze worden kosteloos op het door u opgegeven adres bezorgd. U kunt ze allen tegelijk aanvragen of gespreid over het hele jaar dagbladen ontvangen. Er is ondersteunend lesmateriaal beschikbaar over uiteenlopende onderwerpen gericht op taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Het spreekbeurtenboekje laat de weg zien die een nieuwsgebeurtenis aflegt tot en met het moment dat het als nieuwsbericht in de krant gepubliceerd wordt. Met tips en suggesties voor spreekbeurten en werkstukken. Of opdrachten: leerlingen krijgen de opdracht om in de echte krant knipsels te zoeken over goed en slechts nieuws, saai en spannend nieuws, foto's en weerberichten etc. Een speelse en laagdrempelige ontmoeting met de krant. Of: een eigen leespaspoort maakt de leerlingen wegwijs in de wereld van het kranten lezen en krantennieuws. De opdrachten gaan ook in op de verschillen en overeenkomsten tussen de krant en andere teksten, zoals boeken en tijdschriften. Docenten primair en voortgezet onderwijs kunnen alle dagbladtitels die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia voor een periode van twee weken aanvragen. Deze worden kosteloos op het door u opgegeven adres bezorgd. U kunt ze allen tegelijk aanvragen of gespreid over het hele jaar dagbladen ontvangen. Er is ondersteunend lesmateriaal beschikbaar over uiteenlopende onderwerpen gericht op taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
 • Oetsiekoetsie
  Oetsiekoetsie is een vierdelige serie educatieve programma´s over de taalontwikkeling van baby´s en kinderen. De afleveringen behandelen achtereenvolgens het aanleren van taal (0 tot 18 maanden), de ontwikkeling van zinscontructies, meertaligheid, en de betekenis van taal voor het begrip van de wereld. De serie is in seizoen 2001-2002 uitgezonden, maar is nog te bestellen op dvd, met instructiemateriaal voor gebruik tijdens (bijvoorbeeld) ouderavonden.
 • Opstapje naar peuterTAAL
  Het eerste jaar is hetzelfde als bij het reguliere Opstapje. Contactmedewerkers bezoeken de ouders (moeders) thuis en leren hun hoe ze spelenderwijs hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speelgoed, speciaal ontwikkelde meertalige prentenboeken (in het Nederlands,Turks, Arabisch en Papiamento), werkbladen en ‘omgevingsmaterialen’. Naast huisbezoeken zijn er ook groepsbijeenkomsten waar ouders geïnformeerd worden over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De kinderen bezoeken in het eerste jaar een keer per twee weken de PeuterTaalspeelzaal. In het tweede jaar bezoeken de kinderen vier dagdelen per week de PeuterTaalspeelzaal. Een allochtone en een Nederlandse leidster begeleiden de kinderen. De moeders komen elke twee weken bij elkaar; er zijn nog maar enkele huisbezoeken.
 • Pabo Voorleeswedstrijd
  Voorleeswedstrijd voor pabostudenten die aansluit bij de onderwijsdoelen van de opleidingen. De voorleeswedstrijd is gekoppeld aan de cultuurhistorische Canon van Nederland. Kunst van Lezen heeft de vijftig canonvensters vanuit een literair perspectief toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. De deelnemers aan de wedstrijd lezen voor uit een van deze historische kinder- en jeugdboeken. Kunst van Lezen zorgt ervoor dat door middel van de pabo voorleeswedstrijd voorlezen en de jeugdboeken van de Canon bij het onderwijs beter onder de aandacht gebracht worden. Van aankomende leerkrachten wordt verwacht dat zij kennis opdoen van kinder- en jeugdliteratuur en leren hoe ze moeten voorlezen. Doel van deze wedstrijd is dan ook om pabostudenten te enthousiasmeren voor kinder- en jeugdboeken zodat zij dit op hun (stage)school weer kunnen overbrengen aan hun leerlingen. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Lezen in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.
 • Poem Express
  De Poem Express is een internationale gedichtenposterwedstrijd. Kinderen uit verschillende landen nemen hieraan deel. Kinderen kunnen individueel of in groepsverband meedoen. Alle inzendingen van de Poem Express worden door en internationale jury beoordeeld. De jury selecteert een vijfentwintig tal gedichtenposters die tijdens de Poem Expres-expositie worden tentoongesteld. De expositie reist langs alle deelnemende landen. Getalenteerde kinderen kunnen onder begeleiding van beeldend kunstenaars en dichters hun talenten verder ontwikkelen. De Poem Express werkt hierbij samen met kunstenaars uit andere disciplines, zoals: beweging, theater en film. In een korte tijd vertalen de kinderen hun gedichten naar andere disciplines. Deze multidisciplinaire samenwerkingen worden aan het publiek gepresenteerd.
 • Poem Kit
  De Poem Kit is een expositie over kunst en poëzie, bestaande uit reproducties van internationale gedichtenposters van kinderen, kunstenaars, illustratoren en studenten van kunstacademies. De expositie geeft een goed beeld van klassieke en hedendaagse dichtkunst en van ontwikkelingen in kinderboekillustraties. Alle gedichten zijn vertaald in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en kan ook in het vreemdetalenonderwijs gebruikt worden.
 • Prent + pop = taal
  Tijdens de workshop worden voorbeelden aangereikt hoe (het voorlezen van) een prentenboek met poppenspel nog aantrekkelijker kan worden gemaakt. Na een theoretisch gedeelte maakt iedereen een eenvoudige pop. Tot slot voeren de deelnemers samen een verhaal op met de poppen. De workshop sluit telkens aan bij het Prentenboek van het Jaar. Een vergelijkbare cursus is Pop + peutervers = plezier. Hierin staat niet een prentenboek, maar een kindergedicht of -liedje centraal. Er zijn ook workshops voor kinderen en meedoe-voorstellingen. Combinatie van een voorstelling voor de peuters/kleuters en een workshop voor ouders/leiding is mogelijk. Ook kan desgewenst een uitgebreidere workshop of een cursus verzorgd worden.
 • Read2Me!
  Read2Me! is een project op het gebied van leesbevordering voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit de brugklas nemen het tegen elkaar op in een voorleeswedstrijd. Zij lezen voor uit jeugdboeken, waarbij de boeken van de Canon van Nederland en de Jonge Jury extra uitgelicht worden. Dit project is voor de bibliotheek een uitgelezen kans om de samenwerking met het voortgezet onderwijs een extra invulling te geven.
 • Samenspel
  Samenspel is een project voor jonge kinderen (0-6 jaar) dat gericht is op hun sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische, cognitieve, taal- en spelontwikkeling, en op opvoedingsondersteuning aan de ouders. Daarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en deskundigheden van de ouders en het belang van het leren door ervaringen te delen en uit te wisselen met anderen. Dit bevordert het zelfvertrouwen van de ouders in de eigen mogelijkheden. Samenspel wordt uitgevoerd in peuterspeelzaal, buurthuis, basisschool of consultatiebureau. Een groep van tien ouders en hun kinderen komen één of twee dagdelen per week als Samenspelgroep bijeen. Startende Samenspelgroepen kunnen een pakket bestellen bestaande uit een basiscursus, de methodiekbeschrijving en het praktijkboek. Inmiddels kent het project de verdiepingstrajecten SamenTaal (met de nadruk op taalaanbod en -stimulering) en SamenRekenen. Bovendien is mini-Samenspel ontwikkeld, met activiteiten voor kinderen vanaf 1 jaar.
 • Sprookjes
  Uitgaande van een aantal sprookjesbewerkingen van Roodkapje, diverse sprookjes naar keuze én de vertelvoorstelling ‘Roodkopje en de heks’, maken leerlingen kennis met de (vaak doorzichtige) verhaalstructuur van sprookjes. Een duidelijke handleiding en een inspirerend sprookjeskaartspel ondersteunen het geheel. De vijfde les wordt voorafgegaan door een verhalenverteller. In deze les wordt o.a. het verhaal van Roodkopje verteld. In drie bijlagen wordt een uitbreiding van de lessen beschreven. Deze uitbreidingen bestaan uit een inhoudelijke verdieping, een creatieve verwerking en een presentatie van de zelfgeschreven sprookjes.
 • Verhalen maken in de klas
  Een taal- en literatuurproject waarbij kinderen hun eigen verhaal maken. De activiteit opent met een verhaal, verteld door een professionele verhalenverteller. Daarna wordt het verhaal besproken en gaat de verteller, samen met de kinderen, een nieuw verhaal bedenken. Het verhaal wordt vastgelegd in een prentenboek (op papier of digitaal), en stripverhaal, op vertelplaten enz. Aansluitend gebruiken de leerlingen hun verhaal om zelf te lezen, voor te lezen of te vertellen.
 • Verhalen vertellen in de klas
  Een activiteit waarbij kinderen gemotiveerd en uitgedaagd worden zelf verhalen te vertellen. Een professionele verteller start het project met enkele spannende korte verhalen en verteloefeningen. De leerkracht werkt aan het vervolg met een uitgebreide handleiding. De inhoud van het project beantwoordt aan de kerndoelen van het basisonderwijs.
 • Verteltas
  Een Verteltas is een kleurrijke stoffen tas met daarin een prentenboek. Een thema uit het boek is uitgewerkt met een informatief boek, een cd, attributen, handpoppen, spelletje, informatiebladen, een leeswijzer en een feedbackschriftje. Ouders en leerkrachten bedenken samen de thema´s en maken de inhoud van een verteltas. De ouders gebruiken de tas om thuis samen met hun kind het boek te lezen en erover te praten.
 • Verteltheater
  Het repertoire van Het Verhalenbedrijf bestaat uit vertelprogramma´s voor kinderen, jongeren en volwassenen. Bij de schoolvoorstellingen is meestal een lesbrief beschikbaar. De meeste voorstellingen kunnen zowel in het theater als in scholen, buurthuizen en bibliotheken worden gespeeld.
 • Workshops van Kinderboekenweb
  Wilt u een ouderavond organiseren in kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bibliotheek, CJG of school? Een Kinderboekenavond is een verrassende, interactieve, informatieve en enthousiasmerende avond vol (voor)leesplezier. Kinderboekenweb maakt workshops op maat. Volwassenen ervaren tijdens een Kinderboekenavond hoe leuk het is om te worden voorgelezen. Zij maken kennis met heel veel mooie boeken voor baby’s, dreumesen, peuters, kleuters en/of basisschoolkinderen. Ook leren zij wat de effecten zijn van voorlezen op de ontwikkeling van het kind. Vragen die aan de orde kunnen komen: Wat is voorlezen aan baby’s? Wanneer begin je ermee? Welke boekjes gebruik je en hoe kom je eraan? Mijn kind is erg druk, hoe kan ik toch voorlezen? Zijn er boekjes over zindelijkheid? Mijn kind wil zelf lezen, zal ik dan stoppen met voorlezen? Hoe hou ik mijn kind enthousiast voor lezen? Voor kinderopvang en bibliotheken heeft Kinderboekenweb een aantal workshops die aansluiten bij de doelstelling van BoekStart en BoekStart in de kinderopvang: Jonge kinderen in aanraking brengen met boeken en de bibliotheek en hen laten ervaren hoe fijn voorlezen is. Niet alleen ouders, maar ook de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang kunnen een bijdrage leveren om het doel te bereiken. Voorlezen blijft een belangrijke activiteit, ook als kinderen ouder worden en zelf leren lezen. Tijdens alle workshops is er aandacht voor het belang van voorlezen, de effecten van voorlezen op de (taal)ontwikkeling van kinderen. Ook laten wij u (opnieuw) kennis maken met het prachtige aanbod van al het moois uit kinderboekenland.


Vorige pagina