G!DS-trajecten in Noord-Brabant

In Noord-Brabant berust het provinciaal servicemanagement bij Cubiss / BiSC.
Het provinciaal servicemanagement werkt samen met Brabantse bibliotheken aan de uitrol van G!DS in Brabant. Het gaat hierbij om het totale G!DS-traject: vanaf de eerste contacten met de opdrachtgever tot de oplevering en het beheer van de sociale kaart.

Bibliotheken worden via meerdere kanalen op de hooge gehouden van ontwikkelingen omtrent G!DS. Ook levert het provinciaal servicemanagement ondersteuning op maat aan individuele bibliotheken.

Het Brabantse servicemanagement verzorgt trainingen aan G!DS gebruikers, voert beheer over regionale en provinciale organisaties en voorziet de bibliotheken van de juiste actuele middelen.
 

Websites met G!DS in Noord-Brabant

Sociaal domein/Sociale kaart

Toerisme en recreatie

 

Provinciaal servicemanager 

Lotte Beimans
E: l.beimans@cubiss.nl