Bibliotheken in Utrecht

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

Nederlands Jeugdinstituut

Logo_NJI.png (141917 bytes)

Contactgegevens

Bezoekadres
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
T: 030 2306344
E: info@nji.nl

Postadres
Postbus 3501 DE Utrecht

Openingstijden
Maandag09:00 - 17:30 uur
Dinsdag09:00 - 17:30 uur
Woensdag09:00 - 17:30 uur
Donderdag09:00 - 17:30 uur
Vrijdag09:00 - 17:30 uur

Aangemaakt op: 
06:23
Aangemaakt op: 
06:23
Laatst gewijzigd op: 
16:34
Laatst gewijzigd op: 
16:34

Voor wie

Toelichting doelgroep: 

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor en in opdracht van overheden, instellingen en professionals in de sector jeugd en opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut verbindt kennis en praktijkontwikkeling door het organiseren van een kenniscyclus, die de jeugdsector helpt om problemen op te lossen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Tot de opdrachtgevers behoren het programmaministerie voor Jeugd en Gezin, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Europese Commissie, agentschappen, decentrale overheden, branche- en beroepsorganisaties, instellingen en fondsen.

Expertisecentrum

Doelstelling expertisecentrum: 

Het Nederlands Jeugdinstituut wil een brug vormen tussen praktijk en theorie, door bewezen inzichten te vertalen naar de praktijk en door impliciete praktijkkennis te systematiseren. Het uitgangspunt is het belang van kinderen en jongeren en de voorzieningen voor hen.
Aanbod: 

Het Nederlands Jeugdinstituut is een landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedings­vraagstukken. U kunt het Nederlands Jeugdinstituut inschakelen voor onderzoek, advies, training en implementatie. Het instituut heeft oplossingen voor tal van vragen uit de praktijk en legt altijd de verbinding tussen de inhoudelijke vraag, het professioneel handelen en de organisatie. Wij helpen u de best beschikbare kennis toe te passen of uw praktijkervaringen te expliciteren en verder te ontwikkelen. U kunt bij het Nederlands Jeugdinstituut terecht voor:
kennis; praktijkonderzoek en -ontwikkeling; advies en ondersteuning;
trainingen, cursussen en workshops.


Vorige pagina