Bibliotheken in Utrecht

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

Campus NLIn navolging van de nieuwe EU regelgeving rondom wetenschappelijk onderzoek waarin vanaf 2020 al het wetenschappelijke onderzoek standaard Open Access is15, ontstaan nieuwe mogelijkheden om beschikbare wetenschappelijk kennis en informatie te verspreiden, die relevant kan zijn voor burgers en bedrijven. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om – internationaal en nationaal- academische cursussen en opleidingen te volgen via internet, zoals via Massive Open Online Courses.

In samenwerking met de provinciale kennisinstellingen (zie ook Netwerken met kennisinstellingen) kan de ontsluiting hiervan naar de heel Nederland/hele provincie Utrecht worden onderzocht en hiermee experimenten en nieuwe proposities worden ontwikkeld.

Zo kan een Campus NL/Utrecht ontstaan waarbij de kennisketen zich niet beperkt tot de fysieke campus en waarin nieuwe kansen ontstaan voor de kenniseconomie. Denk aan toepassingen voor het voortgezet onderwijs, maar ook in het kader van Leven lang leren. Door deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en met geïnteresseerde partijen gesprekken arrangeren kunnen nieuwe allianties worden ontwikkeld. Waar concrete mogelijkheden zich voordoen worden projectideeën voorgelegd aan de bibliotheken.

Locatie contactgegevens

Fruitweg 48
3981PA  Bunnik
Telefoon: 030 6354635

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Extra contactgegevens

Contactgegevens

Naam: 

Ronald Huizer
Toegankelijk voor personen met een beperking: 
Onbekend
Volledige naam: 

Campus NL/Utrecht


Vorige pagina