G!DS als databron

G!DS is een databank met gegevens over organisaties en hun aanbod op sociaal en cultureel gebied. Bibliotheken en samenwerkende organisaties zijn al jaren bezig met het vullen en bijhouden van deze informatie. Via filters kan precies die informatie geselecteerd worden die voor een website relevant is. Het grote voordeel is dan ook dat alle informatie uit G!DS maar één keer ingevoerd en bijgehouden hoeft te worden om op meerdere sites getoond te kunnen worden. Eenmalig vastleggen = meervoudig ontsluiten.

G!DS bevat:

  • adressen van circa vijftigduizend organisaties
  • informatie over activiteiten, producten en diensten van deze organisaties

De bibliotheken werken samen met vele partners, die ook zelf informatie verzamelen, zoals toeristische en culturele organisaties, onderwijsorganisaties en zorginstellingen.

De opdrachtgever kiest zelf de website en de webbouwer, de G!DS-databbank kan altijd worden gekoppeld. G!DS biedt opdrachtgevers optimale vrijheid. De informatie in G!DS blijft bewaard, ook als de opdrachtgever kiest voor een andere website of een andere webleverancier.