Gegevenslevering Wsob


Voor de Gegevenslevering Wsob verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. Daarbij worden enkele gegevens opgehaald uit G!DS. Op deze pagina is te zien om welke gegevens dit precies gaat. De peildatum van deze gegevens is 31 december van het kalenderjaar. Uiteraard is het gewenst om deze gegevens het hele jaar door actueel te houden.

 

Toegankelijkheid

 

Soort Bibliotheek

In het veld 'Soort bibliotheek' geef je aan om wat voor een soort bibliotheek het gaat in G!DS. Ga naar deze pagina voor meer details voor wat betreft de velden 'Soort bibliotheek' en 'Bibliotheek subsoorten'.

 

Bibliotheek voorzieningen

 

In het veld 'Bibliotheek voorzieningen' wordt aangegeven of de locatie bestemd is voor een specifieke doelgroep. Kies voor 'Zelfbediening (bibliotheek)' indien de bibliotheekvestiging onbemand is en alleen zelfbediening heeft. 

 

Aantal uren open

Bij de velden 'Aantal uren open' is het van belang aan te geven hoeveel uren de bibliotheek in totaal open is per week en hoeveel uren (vrijwillige) medewerkers aanwezig zijn tijdens de openingsuren.

Tekst I-tje totaal aantal uren open per week: Geef hier het regulier aantal openingsuren per week (dus niet de uitzonderingsweken zoals vakanties). Wijze van noteren van deel van een uur: Half uur: 0.5 en Kwartier: 0.25

Tekst I-tje aantal uren bemand open per week: Geef hier het regulier aantal openingsuren per week (dus niet de uitzonderingsweken zoals vakanties). Wijze van noteren van deel van een uur: Half uur: 0.5 en Kwartier: 0.25

 

Multifunctionele accommodatie

Tekst I-tje is de bibliotheek in een multifunctioneel gebouw gevestigd: Kies ‘Ja’ wanneer de bibliotheek met een of meerdere organisaties het gebouw delen. Bij het filter ‘Organisatie’ dient iedere organisatie waarmee de bibliotheek het gebouw deelt apart te worden toegevoegd. Geef daarbij per organisatie aan op welke manier de voorzieningen worden gedeeld.

Tekst I-tje organisatietypes in het multifunctionele gebouw: Geef per organisatietype aan op welke manier de voorzieningen worden gedeeld.

In dit veld wordt antwoord gegeven op de vraag of de bibliotheek is gevestigd in een multifunctionele accommodatie, bijvoorbeeld een cultureel centrum. Is dat het geval, dan de keuze 'Ja' selecteren. Er verschijnt vervolgens een extra veld 'Organisatietypes in de multifunctionele accommodatie'. Klik op 'Toevoegen' om de overige organisaties in het multifunctionele gebouw te beschrijven. Onderstaand popup-venster opent op het scherm.

 

Geef voor elke in de multifunctionele accommodatie gevestigde organisatie aan om wat voor type organisatie het gaat en vul de rest van de velden in dit popup venster in. Klik op 'OK' om de organisatie in de tabel toe te voegen.

 

Subsidiegemeente

Het is van belang te weten welke gemeenten subsidie verstrekken aan bibliotheken. Vul hier de subsidiegemeente in van de betreffende bibliotheek. Alleen bij een directiekantoor, de locatie van de basisbibliotheek waarvan de ISIL-code eindigt op 0000, alle gemeenten opnemen waarvan subsidie wordt verkregen.

Tekst I-tje subsidiegemeente: Voor de gegevenslevering WSOB is het van belang te weten welke gemeenten subsidie verstrekken aan basisbibliotheken. Vul deze gemeenten in bij de vestigingen waarvan de actuele ISIL-code eindigt op 0000.

 

Bibliotheekcollectie

 

Geef in dit veld aan of er op de locatie een bibliotheekcollectie aanwezig is.

Het veld 'Soorten collectie aanwezig' is niet relevant voor de WSOB gegevenslevering. Echter wordt de informatie in dit veld wel gebruikt voor statistieken.

 

Faciliteiten

Geef in het veld 'Faciliteiten in het bibliotheekgebouw' aan welke faciliteiten er in de bibliotheek aanwezig zijn.

Tekst I-tje faciliteiten in het bibliotheekgebouw: Faciliteiten waar bezoekers van de bibliotheek gebruik van kunnen maken. 

 

Werk-, en studieplekken

Zijn er in de bibliotheek werk- en studieplekken aanwezig, selecteer dan de keuze 'Ja'. Hierbij worden de overige drie invoervelden getoond. Vul hier het aantal werk- en studieplekken in, al dan niet voorzien van een PC. Zijn er oefenpc's aanwezig, voer dan het aantal in.

 

Fysiek informatiepunt

Als laatste dient ingevoerd te zijn of er een fysiek informatiepunt in de bibliotheek aanwezig is. Is dat het geval, selecteer dan de keuze 'Ja'. Vul vervolgens in het vervolgveld in om welk informatiepunt, of meerdere informatiepunten, het gaat.

Tekst I-tje fysiek informatiepunt: Een fysieke plek in de bibliotheek (bijv. loket, balie of zuil) die is ingericht rondom een specifiek thema of doelgroep. Informatie kan er worden aangeboden in digitale of fysieke vorm, op schrift (boeken, flyers, etc.) of in de vorm van of persoonlijke hulp. Vaak wordt aanvullende programmering aangeboden in de vorm van lezingen of inloopspreekuren.

 

Activiteitenaanbod

Geef bij deze velden aan of de bibliotheekvestiging activiteiten organiseert. Zo ja, geef vervolgens aan voor welke doelgroepen of voor welke andere organisaties deze activiteiten bedoeld zijn.

Tekst I-tje activiteitenaanbod van de bibliotheek: Indien er een activiteitenaanbod is, moet ook het veld 'Activiteitenaanbod voor' ingevuld worden.

Tekst I-tje activiteitenaanbod voor: Voor specifiek aanbod graag een apart aanbod invoeren.

 

Bij een aantal velden is ook een veld aanwezig om eventueel een extra toelichting te geven. Maak hiervan gebruik indien dit voor de gegevenslevering van belang is.