Soort bibliotheek

Functie van een locatie en rechtspersoon (Soort bibliotheek)

Naast de ISIL-codering geef je in G!DS ook de functie van de bibliotheeklocatie aan. Vink de juiste functie aan in het verplichte metadataveld Soort bibliotheek.

De volgende opties zijn mogelijk (uitgesplitst naar de laatste vier cijfers van de ISIL-code): 

Code

Wat

Opties soort bibliotheek  

0000

Hoofdadres bibliotheekorganisatie met rechtspersoon

 • Directiekantoor basisbibliotheken en POI (rechtspersoon)
 • Directiekantoor met hoofdvestiging (rechtspersoon)
 • Directiekantoor met hoofdvestiging gecombineerd met POI (rechtspersoon)
 • Directiekantoor overkoepelende fusie/regiobibliotheek (rechtspersoon)
 • Directiekantoor zonder bibliotheekvestiging (rechtspersoon)

1xxx

Vestiging, servicepunt, miniservicepunt, zelfbedieningsbibliotheek

 • Afhaalpunt zonder eigen collectie
 • Bibliotheeklocatie, overig (station, strand etc.)
 • Hoofdvestiging zonder directiekantoor (geen rechtspersoon)
 • Instellingsbibliotheek alleen voor bewoners (niet zichtbaar)
 • Instellingsbibliotheek open voor derden
 • Miniservicepunt met zelfbediening
 • Miniservicepunt zonder zelfbediening
 • Servicepunt met zelfbediening
 • Servicepunt zonder zelfbediening
 • Vestiging met zelfbediening
 • Vestiging zonder zelfbediening
 • Zelfbedieningsbibliotheek zonder bemanning

2xyz

Bibliobus en bibliobushalte

 • Bibliobus (rijdende bibliotheek)
 • Bibliobushalte (met openingstijden)

3xxx

Bijzondere bibliotheeklocatie met een ILS-vestigingscode

 • School dBos – PO met eigen collectie (niet zichtbaar)
 • School dBos – PO met eigen collectie open voor derden (zichtbaar)
 • School dBos – PO zonder eigen collectie (niet zichtbaar)
 • School dBos – VO met eigen collectie (niet zichtbaar)
 • School dBos – VO zonder eigen collectie (niet zichtbaar)
 • Schoolbibliotheek met collectie alleen voor leerlingen (niet zichtbaar, geen dBos)
 • Schoolbibliotheek met collectie open voor derden (zichtbaar, geen dBos)

Afwijkend  

Een aantal soorten bibliotheken zijn niet onder te verdelen binnen de ISIL-coderingstructuur, omdat zij van andere aard zijn. De termen spreken voor zich.

 • Gesloten locatie, bus of halte (voor VDX/Aanvragen en IAM/inloggen, niet-zichtbaar)
 • Administratieve bibliotheek
 • Collectiedrager (voor VDX en Aanvragen, niet-zichtbaar)
 • Provinciale ondersteuningsinstelling (POI)
 • Landelijke bibliotheekorganisatie

 

Opmerkingen soorten functies bibliotheek

De vestigingen zijn als volgt gedefinieerd:
Bibliotheeklocaties met bemande opening, zelfbedieningsuren niet meegerekend:

 • Vestiging minimaal 15 uur bemand
 • Servicepunt 4-14,9 uur bemand
 • Miniservicepunt maximaal 3,9 uur bemand

Aandachtspunten:

 • Combinaties met zelfbediening: zelfbedieningsuren reken je niet mee in de bemande openingsuren.
 • Een zelfbedieningsbibliotheek is altijd onbemand
 • Gesloten locaties en collectiedrager voor VDX/IAM altijd op niet-zichtbaar
 • Let op het onderscheid tussen instellings- en schoolbibliotheken die wel of niet algemeen toegankelijk zijn.

 

Wijziging van functie van de locatie

Wijzigt de functie van een locatie, bijvoorbeeld door bezuinigingsmaatregelingen (bijv. een vestiging wordt een servicepunt), geef je dat aan door een andere optie aan te vinken in het veld Soort bibliotheek. De bibliotheekorganisatie blijft hetzelfde, de ISIL-code ook.  

Let op! Het wijzigen van het veld kan alleen gedaan worden door het Provinciaal en Landelijk Servicemanagement. Gelieve een bericht te sturen naar je PSMer of naar gids@bibliotheek.nl als de Soort bibliotheek gewijzigd moet worden.