DUO en LRK import informatie

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt daarvan een grote hoeveelheid online beschikbaar. Deze gegevens bevatten ook gegevens die voor G!DS-toepassingen van belang (kunnen) zijn. Ook het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) verzamelt soortgelijke informatie en stelt deze informatie beschikbaar.

De open databestanden met informatie over scholen en kinderopvang die geïmporteerd worden zijn afkomstig van:

  1. DUO (https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/)
  2. LRK: het Landelijk Register Kinderopvang (https://data.overheid.nl/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrk)

G!DS importeert de brongegevens van de DUO bestanden tweewekelijks. De import is opgezet na overleg met DUO en LRK.

Deze open data worden nu landelijk automatisch in G!DS geïmporteerd en beheerd via de importmodule. Dit wordt gedaan op een wijze waarop reeds ingevoerde scholen en kinderopvanginstellingen niet worden gedwarsboomd. Het is de bedoeling dat alleen organisaties uit deze import bestanden op zichtbaar komen te staan wanneer

a. ze NIET in G!DS staan of
b. de in G!DS bestaande organisaties op NIET zichtbaar staan.

Na elke import vindt er een controleronde plaats door het Landelijk Servicemanagement waarbij de organisaties die G!DS niet kan beoordelen handmatig te beoordelen.

Alle scholen en kinderopvanginstellingen die via de import in G!DS geladen worden, vallen onder het beheer van de import en moeten daar blijven staan. Het is dus niet mogelijk om geïmporteerde organisaties ergens anders te plaatsen en deze door de importmodule te laten beheren.

Gebruik
De geïmporteerde data gebruikt worden voor elke G!DS-koppeling. Omdat de geïmporteerde bestanden informatie uit heel Nederland omvatten, is er een landelijke dekking.

Zelf een organisatie (gaan) beheren?
Wil je bijvoorbeeld de standaard informatie verrijken en zelf aanbod invoeren dan kan dat.

  1. Voer de organisatie in onder je eigen beheer. Je kunt ook een reeds niet zichtbare organisatie op zichtbaar zetten. Dit staat dus los van de organisatie die beheerd wordt in de importmodule – er worden dus géén redacteuren toegevoegd aan de organisaties in de importmodule.
  2. Zolang de naam en de contactgegevens identiek zijn aan die van de import, zal G!DS automatisch de organisatie in de importmodule op niet zichtbaar zetten. Let op: Dit kan twee weken duren!
  3. Mocht de organisatie niet meer beheerd worden en op niet zichtbaar gaan, zal de organisatie uit de importmodule weer automatisch op zichtbaar gaan.

Het is mogelijk om een koppeling te leggen tussen de onzichtbare organisatie in de importmodule en de beheerde organisatie onder je eigen beheer. Dit is een handmatige actie voor het Landelijk servicemanagement. De niet zichtbare organisatie in de importmodule wordt ondanks zijn onzichtbare status, toch beheerd door de importmodule. Als deze koppeling is gelegd, zorgt deze ervoor dat de redacteur of accountmanager van de zichtbare organisatie een seintje krijgt als er een wijziging heeft plaatsgevonden in de door de importmodule beheerde organisatie. Zo profiteer je van de gegevens in de importmodule, maar blijf je toch beheerder van de gegevens.

Ervaar je problemen?
Mocht er een organisatie uit de importmodule onterecht op zichtbaar staan, omdat dezelfde organisatie reeds in G!DS is opgenomen en handmatig wordt bijgehouden (evt. door een redacteur), kun je dat aan ons melden via gids@kb.nl. We ontvangen dan graag de naam van de instelling en het G!DS ID nummer. Ook met andere problemen of vragen kun je daar terecht.