Invoerinstructie productencatalogus onderwijs

Inhoud invoerinstructie productencatalogus onderwijs

  1. Inleiding
  2. De juiste aanbodsoort
  3. Aanbod invoeren
  4. Doelgroepen
  5. Widgets
  6. Overige zaken
  7. Er gaat iets niet goed
  8. Bijlage: invoerschema doelgroep kinderen
  9. Bijlage: invoerschema doelgroep professionals
  10. Bijlage: invoerschema doelgroep ouders

4. Doelgroepen

Naast het bepalen van de juiste aanbodsoort, is het bepalen van de juiste doelgroep ook van belang. De doelgroepen worden namelijk gebruikt voor de zoekfacetten. Heb je bij het invoeren geen doelgroep toegekend, dan wordt het product niet getoond in de catalogus. De doelgroepen die gebruikt kunnen worden zijn:

Doelgroep Voorschools

Te vinden in G!DS-veld

Baby’s in de kinderopvang (0-2 jaar)

Voor welk opleidingsniveau

Kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)

Voor welk opleidingsniveau

Peuters op de peuterspeelzaal (2-4 jaar)

Voor welk opleidingsniveau

Consultatiebureau

Voor welk opleidingsniveau

 

Doelgroep Primair Onderwijs/BSO

Te vinden in G!DS-veld

Leerlingen

onderbouw/middenbouw/bovenbouw

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen per groep afzonderlijk

Voor welk opleidingsniveau

Kinderen in de BSO

Onderbouw/middenbouw/bovenbouw

Voor welk opleidingsniveau

 

Doelgroep Voortgezet Onderwijs

Te vinden in G!DS-veld

Brugklassers

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen onderbouw praktijkonderwijs

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen onderbouw vmbo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen onderbouw Havo/Vwo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen bovenbouw praktijkonderwijs

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen bovenbouw vmbo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen bovenbouw vmbo-TL/mavo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen bovenbouw Havo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen bovenbouw Vwo

Voor welk opleidingsniveau

Leerlingen ROC/MBO

Voor welk opleidingsniveau

 

Doelgroep Intermediairs en ouders

Te vinden in G!DS-veld

Leerkrachten primair onderwijs

Voor welke branche/professionals

Docenten voortgezet onderwijs

Voor welke branche/professionals

Pedagogisch medewerkers kindercentra

Voor welke branche/professionals

Ouders via primair onderwijs

Voor welke branche/professionals

Ouders via de peuterspeelzaal, via de kinderopvang

Voor welke branche/professionals

Ouders via voortgezet onderwijs

Voor welke branche/professionals