Vooraf

Dit is de “Handleiding profielen” van G!DS, het digitale informatiesysteem van de bibliotheken. In deze handleiding vind je informatie over wat je precies met profielen kunt doen.

De handleiding is door het landelijke G!DS-team samengesteld. Daarbij is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Dat neemt niet weg dat het kan zijn dat je onvolkomenheden aantreft in deze handleiding of dat er onderwerpen ontbreken of onvoldoende zijn uitgewerkt. Wij zijn dan ook heel blij met aanvullingen, commentaar en suggesties voor verbetering. Die kunt u mailen naar de redactie
van G!DS: gids@kb.nl.

Ook wij blijven de handleiding doorontwikkelen. Dit houdt in dat in G!DS-documentatie regelmatig nieuwe versies van handleidingen worden opgenomen. Wat er verandert ten opzichte van eerdere versies leest u in het versiejournaal. Het is met het oog op de aanpassingen aan te raden om, als u in G!DS gaat werken, steeds gebruik te maken van de versie die u in de documentatie aantreft. Dit is, ten overvloede, altijd de jongste versie.

Inleiding

In G!DS kun je gegevens verzamelen, beheren en ontsluiten. Het ontsluiten gebeurt met behulp van profielen. Profielen zijn daarom een belangrijk onderdeel van G!DS. Zonder profielen kunnen geen gegevens uit G!DS aan de doelgroep worden aangeboden. Profielen worden gebruikt om informatie uit G!DS te filteren om die gegevens dan te kunnen tonen op websites, adressenlijsten ermee uit te kunnen printen, om een folder samen te stellen, een evenementenkalender samen te stellen etc.

Met een profiel kan een gedeelte van G!DS worden ontsloten. Er kan specifiek aangegeven worden welke onderdelen gebruikt kunnen worden. Er zijn verscheidene criteria die gebruikt kunnen worden om een profiel te maken, zodat de resultaten eruit komen die gewenst zijn. Naast het instellen van die criteria kunt u handmatig items toevoegen of juist op de blacklist plaatsen. De gegevens uit een profiel kunnen op verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld uitvoer naar een website, een adresboek, publiceren op het intranet, een evenementenposter maken, een flyer, productenfolder etc.

Het samenstellen van een profiel gebeurt op basis van meerdere criteria: organisatie- of productsoorten, het gebied, de locatie, rubrieken, trefwoorden, datum en eventueel andere profielen die uitgesloten of juist toegevoegd kunnen worden.

Om profielen te kunnen gebruiken op een website of in een ander systeem moet er in G!DS een websiteaccount aangemaakt worden. Hierin wordt opgeslagen wie gebruik maakt van de gegevens en met welke profielen ze dit willen doen. Websiteaccount kunnen alleen door het landelijk servicemanagement aangemaakt worden en is daarom hier niet verder beschreven. Voor meer informatie of het aanvragen van een websiteaccount kunt u contact opnemen met de servicedesk van G!DS via gids@kb.nl.