Profielen aanmaken

Om een nieuw profiel aan te maken en in te stellen, klik je op "Nieuw" in de kopregel van de profielenwidget.

Het volgende scherm verschijnt:


In deze dialoog zijn verschillende tabbladen beschikbaar. Deze tabbladen worden afzonderlijk behandeld.