Tabblad Handmatig

Op het tabblad handmatig kun je specifieke organisaties, producten of internetG!DS-links handmatig toevoegen.

1. Organisaties
2. Producten (Aanbod)
3. InternetG!DS-links

Kies je voor toevoegen, krijg je een venster met bovenin een vrij zoekveld waarmee je vrij kunt zoeken door G!DS of InternetG!DS. Selecteer de gewenste organisatie of het gewenste product (aanbod) en klik op “ok” om de organisatie toe te voegen aan het profiel.

  • Huidige items toepassen voor of na profielvererving: bij het tabblad Handmatig is het mogelijk om aan te geven of je de handmatige items wilt toepassen voor of na profielvererving. Kies je “voor profielvererving” dan moet het handmatig toegevoegd item voldoen aan alle criteria van dit profiel voldoen, dus zowel het filter als ook de verervingsprofielen. Kies je “na profielvererving” wordt het item toegevoegd los van het filter en de verervingsprofielen.

Voorbeeld 1:
In de vererving staat een regioprofiel waar alleen organisaties uit Arnhem mogen komen. Je kiest onderaan voor: “voor profielvererving”. Je zet er handmatig een organisatie uit Utrecht bij.
Resultaat: deze organisatie wordt niet getoond, want deze organisatie voldoet niet aan de criteria van de vererving in het profiel (regio Arnhem).

Voorbeeld 2:
In de vererving staat een regioprofiel waar alleen organisaties uit Arnhem uit mogen komen. Je kiest onderaan voor: “na profielvererving”. Handmatig zet je een organisatie uit Utrecht erbij.
Resultaat: deze organisatie wordt wel getoond, want deze organisatie hoeft niet te voldoen aan de criteria van de vererving in het profiel.