Tabblad Vererving

Profielvererving: voeg twee (of meer) profielen samen. Dit kan op drie verschillende manieren:
1. Uitbreiden
2. Uitsluiten
3. Beperken

Uitbreiden: toont resultaten van zowel profiel A als profiel B.

Uitsluiten: toont de resultaten van profiel B, behalve die resultaten die zowel in profiel B, als ook in profiel A voorkomen

Beperken: toont alleen de resultaten die zowel in profiel A als B voorkomen, dus in beide profielen.

Voeg profielen toe door de knop toevoegen aan de linkerkant te gebruiken.