Tot slot

G!DS is aan verandering onderhevig. Onderhoud, updates, bugfixes en wijzigingsverzoeken zijn aan de orde. (Grote) wijzigingen in het systeem G!DS worden verwerkt in deze handleiding. Mocht u opmerkingen en/of aanbevelingen hebben, dan kunt u contact opnemen via gids@kb.nl