Over G!DS

G!DS is de sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheken in Nederland. Iedere bibliotheek beschikt over G!DS.

Een organisatie die op zoek is naar een degelijke sociale kaart kan contact zoeken met een bibliotheek in de buurt. De bibliotheek helpt u verder.

G!DS is een landelijke database en bevat organisatiegegevens op het terrein van zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie.

Ruim een derde van de gemeenten (ca. 150) en enkele provincies maken gebruik van G!DS als databron voor hun digitale informatieloketten. 

G!DS-informatie wordt inmiddels getoond op honderden verschillende websites van bibliotheken zelf, gemeenten,  zorgwijzers en culturele organisaties.

G!DS is een landelijk bibliotheekproduct en juridisch eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie is ondergebracht bij de Stichting Bibliotheek.nl. In de lijn van de taakopdracht van de bibliotheken staat bij G!DS de betrouwbaarheid en kwaliteit van de informatie centraal.