E-overheid

Bibliotheken zijn bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan de digitale zelfredzaamheid van Nederlanders. G!DS, van en voor openbare bibliotheken, levert weer een bijdrage aan de informatievoorziening aan Nederlanders op dit onderwerp. Klanten kunnen opzoeken waar zij terecht kunnen nu je je overheidszaken steeds meer via e-overheid moet regelen.

De Koninklijke Bibliotheek heeft een licentieovereenkomst met Digisterker gesloten voor drie jaar. Deze licentie maakt het mogelijk dat alle openbare bibliotheken vanaf 1 januari 2016 de cursus ‘Digisterker, werken met de e-overheid’ kunnen aanbieden.

Bibliotheken zijn bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan de digitale zelfredzaamheid van Nederlanders. G!DS, van en voor openbare bibliotheken, levert weer een bijdrage aan de informatievoorziening aan Nederlanders op dit onderwerp. Klanten kunnen opzoeken waar zij terecht kunnen nu je je overheidszaken steeds meer via e-overheid moet regelen.