Toelichting aanvraag websiteaccount

*De beherende organisatie is altijd de Provinciale Serviceorganisatie. 

Wanneer er meerdere organisaties zijn waar de websiteprofielen onder geplaatst moeten worden, graag van alle organisaties de naam en het ID nummer doorgeven.

 

Belangrijke informatie voor websitebouwers over het koppelen op G!DS

1.   G!DS-documentatie

Technische informatie over het koppelen op G!DS vindt u op https://gids.bibliotheek.nl/docs. Voor vragen kunt u terecht bij de G!DS-Servicedesk: gids@kb.nl

 2.   Colofon

Voor websites die gebruik maken van G!DS is een standaardcolofontekst met logo’s beschikbaar. In de overeenkomst met de opdrachtgever voor een website op G!DS worden afspraken gemaakt over de vermelding van G!DS in het colofon. Wij vragen u om op basis van de standaardtekst de informatie over G!DS in het colofon te plaatsen. Voor de tekst en logo’s kunt u terecht bij de bibliotheekorganisatie met wie u contact hebt over G!DS.

 3.   Releasebeleid

G!DS werkt met parallelle releases, GML-versies. Elke GML-versie wordt maximaal 3 jaar ondersteund. Voor informatie over het releasebeleid en de GML-versies verwijzen wij naar de G!DS-wiki. De bibliotheekorganisatie heeft de beschikking over de notitie “Releasebeleid”

Aanvraagformulier website-account

* Verplicht in te vullen