Organisatiegegevens - websites


Het is mogelijk om meerdere links toe te voegen die relevant zijn voor de organisatie.

Klik op de knop Toevoegen.

  • Titel: Voeg een titel voor de website/webadres in. Advies: Website "naam organisatie" (bv. Website Biblioservice Gelderland).
  • URL: voeg de link in. Het gaat om het complete webadres.
  • Geen controle: G!DS controleert of het ingevoerde webadres bestaat. Een rood kringellijntje in het URL-veld geeft aan dat G!DS de website niet kan verifiëren. Controleer het adres. Klopt het adres? Vink dit vinkje aan. Hiermee verifieer je zelf de URL.
  • Link naar: geef het type link aan.

Klik op Ok om de link toe te voegen.

Rechts naast de ingevoerde links zie je een potloodje waarmee je de link kunt wijzigen en een kruisje waarmee je hem kunt verwijderen.