Taalregels

Spelling

G!DS volgt de officiële spellingsregels van de Woordenlijst Nederlandse Taal, het Groene Boekje. Het gaat te ver om alle regels hier op te nemen. Raadpleeg bij twijfel het Groene Boekje of kijk op de website van de Nederlandse Taalunie. Voor spellingsvragen kun je ook terecht op de Woordenlijst Nederlandse Taal op het internet.

De regels bij het schrijven van teksten in G!DS

Voor teksten in G!DS worden de volgende regels gebruikt:

 • Hou altijd rekening met de doelgroep; weet dus voor wie je schrijft.
 • Schrijf je voor een algemeen volwassen publiek, neem dan de volgende punten in acht:
  • Spreek de lezer aan met u (geen hoofdletter).
  • Gebruik geen moeilijke woorden en als dat onvermijdelijk is, geef dan uitleg (zonder betuttelend te worden).
  • Vermijd jargon.
  • Gebruik geen modewoorden (voor je het weet zijn ze achterhaald en zit je er vét naast).
 • Schrijf je voor kinderen en jongeren, gebruik dan je en jij.
 • Hou teksten kort en bondig, verwijs voor meer informatie naar de website van de organisatie.
 • Wordt een tekst wat langer, gebruik dan witregels. Gebruik geen tussenkopjes; dat nodigt uit tot het schrijven van te lange stukken.
 • Schrijf objectief, maak geen gebruik van superlatieven als 'de beste' of 'de meeste'.
 • Zet in een tekst geen aantallen neer zoals 'onze vestiging bestaat uit 15 medewerkers', dit moet je te vaak veranderen.
 • Spreek niet in termijn als 'wij' en 'onze'.
 • De tekst bestaat uit minimaal één volledige zin; gebruik geen losse woorden als 'zorg' of 'bloedbank'.
 • Begin niet met een werkwoord.
 • Gebruik geen afkortingen, maar schrijf deze voluit. Uitzonderingen zijn:
  • De naam van een organisatie (zoals GGD).
  • Afkortingen die ook in de spreektaal gebruikt worden (wc, PC).
  • Maten, gewichten, graden in combinatie met een getal (10 km, 3 kg, 17 °C).
 • Maak geen reclame: een wervende tekst mag, maar vraag je wel af wanneer dit overgaat in reclame maken.
 • Gebruik geen vloeken en/of scheldwoorden.
 • Beledigende, racistische, discriminerende en pornografische taal is verboden.

 

Handleiding G!DS-redacteuren: Vooraf
Vooraf  |  Vooraf - aandachtspunten  |  Vooraf - taalregels  |  Vooraf - algemene voorwaarden