Soort bibliotheek

Functie van een locatie en rechtspersoon (Soort bibliotheek en Bibliotheek subsoort)

Naast de ISIL-codering geef je in G!DS ook de functie van de bibliotheeklocatie aan. Vink de juiste functie aan in het verplichte metadataveld Soort bibliotheek en het veld Bibliotheek subsoorten.

De volgende opties zijn mogelijk (uitgesplitst naar de laatste vier cijfers van de ISIL-code): 

Code

Wat

Opties Soort bibliotheek

0000

Hoofdadres bibliotheekorganisatie met rechtspersoon

 • Provinciale ondersteuningsorganisatie (POI) - geen subsoort aanvinken
 • Bibliotheekdirectiekantoor (rechtspersoon) - indien ook bibliotheekvestiging dit ook aanvinken bij Soort bibliotheek
 • Bibliotheekdirectiekantoor (rechtspersoon) - indien ook bibliotheekhoofdvestiging, Bibliotheekvestiging aanvinken bij Soort bibliotheek en Bibliotheekhoofdvestiging aanvinken bij Bibliotheek subsoort

1xxx

Vestiging, servicepunt, miniservicepunt, zelfbedieningsbibliotheek

 • Bibliotheekvestiging - bij Bibliotheek subsoort aangeven wat voor bibliotheek het betreft

2xyz

Bibliobus en bibliobushalte

 • Bibliobus (rijdende bibliotheek) - geen subsoort aanvinken
 • Bibliobushalte (met openingstijden) - geen subsoort aanvinken

3xxx

Bijzondere bibliotheeklocatie met een ILS-vestigingscode

 • Bibliotheekvestiging - bij Bibliotheek subsoort aangeven wat voor bibliotheek het betreft

Afwijkend  

Een aantal soorten bibliotheken zijn niet onder te verdelen binnen de ISIL-coderingstructuur, omdat zij van andere aard zijn. De termen spreken voor zich.

 • Gesloten bibliotheeklocatie (niet-zichtbaar)
 • Administratieve bibliotheek/collectiedrager (niet-zichtbaar)
 • Landelijke bibliotheekorganisatie

 

Opmerkingen soorten functies bibliotheek

Aandachtspunten:

 • Gesloten bibliotheeklocaties en administratieve bibliotheken/collectiedragers staan altijd op niet-zichtbaar
 • Let op het onderscheid tussen instellings- en schoolbibliotheken die wel of niet algemeen toegankelijk zijn.

Wijziging van functie van de locatie

Wijzigt de functie van een locatie, geef je dat aan door een andere optie aan te vinken in het veld Soort bibliotheek en/of Bibliotheek subsoort. De bibliotheekorganisatie blijft hetzelfde, de ISIL-code ook.  

Let op! Het wijzigen van het veld kan alleen gedaan worden door het Provinciaal en Landelijk Servicemanagement. Gelieve een bericht te sturen naar je PSMer of naar gids@kb.nl als de Soort bibliotheek gewijzigd moet worden.