VOB Lidnummer


Het VOB-lidnummer is het nummer waarmee bibliotheken die aangesloten zijn bij de Vereniging Openbare Biblitoheken (VOB) zich kunnen identificeren. Het is een uniek nummer, dat gebruikt wordt door de VOB en de NBD. De financiële administratie van de VOB maakt gebruik van deze nummering, het wordt dus gebruikt als debiteuren- en crediteurennummer.

Fuseert een bibliotheek? Dan blijft één nummer van een van de bibliotheken gehandhaafd. De andere vervallen. 

De VOB haalt regelmatig informatie uit G!DS over de actuele stand van bibliotheken. Hiervoor is het van belang het lidnummer op te nemen.