Wijzigingen doorvoeren


Hieronder volgt een overzicht van de verschillende mutaties die mogelijk zijn in G!DS voor wat betreft het onderhoud van de e-book abonnementen (Abonnementsrechten), alsmede de procedure die bij iedere mutatie gevolgd dient te worden.

1. Toevoegen van een nieuw abonnement
Bij het toevoegen van een nieuw abonnement in het bibliotheeksysteem, is het belangrijk dat de beheerder van het bibliotheeksysteem de G!DS verantwoordelijke van de bibliotheek hiervan op de hoogte brengt. Het nieuwe abonnement dient namelijk ook ingevoerd te worden in G!DS. Dat kunt u zelf doen.
Het is van het grootste belang dat de (nieuwe) abonnementsgegevens in het bibliotheeksysteem EXACT overeenkomen met de abonnementsgegevens in G!DS, zodat het uitlenen van e-books geen problemen met zich meebrengt.

2. Wijzigen van een abonnement 
Bij het wijzigen van een abonnement in het bibliotheeksysteem, is het belangrijk dat de beheerder van het bibliotheeksysteem de G!DS verantwoordelijke van de bibliotheek hiervan op de hoogte brengt. De gemaakte wijziging dient namelijk ook in G!DS te worden doorgevoerd.
Je kunt de gegevens van abonnementen in G!DS gedeeltelijk zelf wijzigen.
De volgende mutaties kunnen zelf uitgevoerd worden in G!DS:

  • wijzigen van de omschrijving van een specifiek abonnement
  • instellen of gastlenen is toegestaan bij een specifiek abonnement
  • instellen of een specifiek abonnement recht geeft op het lenen van e-books

Het wijzigen van een abonnementscode in G!DS kun je niet zelf doen. Nadat in het uitleensysteem de abonnementscode is gewijzigd, is deze wijziging nog niet gelijk aangepast bij alle leners. Om die reden dient de oude abonnementscode in de tabel te blijven staan en dient er voor de gewijzigde naam een nieuwe vermelding in de tabel te worden toegevoegd.

3. Verwijderen van een abonnement
Als een abonnement in het bibliotheeksysteem wordt verwijderd, kan het voorkomen dat het niet wenselijk is deze ook uit G!DS te verwijderen. Het is namelijk heel goed mogelijk dat er nog gedurende enige tijd leners aan het verwijderde abonnement hangen in KRS/AV. Door de abonnementen vroegtijdig te verwijderen, hebben deze leners geen toegang meer tot diverse diensten.