Aanbodsoorten overzicht


Klik hieronder door naar de desbetreffende aanbodsoort om te zien welke velden er minimaal ingevoerd moeten worden. Deze velden worden gebruikt om de gegevens uit G!DS te kunnen filteren (profielen) en te tonen op een website. Let op! Niet alle velden die ingevuld moeten worden, worden getoond op een website. Ze zijn echter wel van belang om in te vullen, zodat ze op de juiste plaatsen naar voren kunnen komen. Kijk in dit document voor meer informatie over invoerafspraken.

Soorten zowel voor Digitale Inclusie als voor het Informatiepunt (Sociaal-educatieve kaart) gebruikt kunnen worden: 

 1. Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 2. Cursus (belastingzaken)
 3. Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 4. Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 5. Formulieren invullen, hulp bij
 6. Informatiepunt bibliotheken

Soorten die voor het Informatiepunt (Sociaal-educatieve kaart) gebruikt kunnen worden:

 1. Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 2. Bemiddeling bij problemen, conflictbemiddeling, relatiebemiddeling, omgangsbemiddeling, mediation, buurtbemiddeling
 3. Bijeenkomst groep, gespreksgroep, discussiegroep, meditatiegroep
 4. Coaching, begeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke groei
 5. Cursus
 6. Juridisch advies en juridische hulpverlening
 7. Lezing, voordracht of presentatie
 8. Loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding, re-integratiebegeleiding
 9. Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafe
 10. Opvoedingsondersteuning
 11. Re-integratietraject
 12. Schuldhulpverlening en budgetbeheer
 13. Sociale vaardigheidstrainingen
 14. Studie- en huiswerkbegeleiding
 15. Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 16. Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 17. Training (vrij toegankelijk)
 18. Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 19. Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk
 20. Vrijwilligersondersteuning
 21. Vrijwilligerswerk algemeen
 22. Website, widget, app
 23. Workshop
 24. Zorgadvies, -advisering, -informatie, -voorlichting, -spreekuur
 25. Zorgadviespunt, -informatiepunt, -voorlichtingsorganisatie