Ik wil hulp bij

Zoek het cijfer in het stroomdiagram op en kijk vervolgens in de tabel om te zien waar je aanbod aan moet voldoen, om op deze plek getoond te worden op de website.

Let op! Aanbod op de website wordt alleen getoond aan het einde van het stroomdiagram. Daarom vind je alleen deze gegevens terug in de tabel. 

 

Aanbodsoort

Trefwoorden (kies minimaal één van de genoemde trefwoorden)

Doelgroep

Kortings-mogelijkheden

2.1.1 Geld, juridisch, post

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Formulieren invullen, hulp bij
 • Informatiepunt bibliotheken
 • Juridisch advies en juridische hulpverlening
 • Schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 • Training (vrij toegankelijk)
 • Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 • Website, widget, app
 • Zorgadvies, -advisering, -informatie, -voorlichting, -spreekuur

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Administratie Financieel-Juridisch

 

 

 

2.1.2 Overheidszaken, DigiD, belasting, toeslagen

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Formulieren invullen, hulp bij
 • Informatiepunt bibliotheken
 • Schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Administratie Overheid:

 • belastingadvies
 • belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • belastingformulier, zelf invullen met hulp
 • cursus belastingzaken
 • cursus digitale overheid en DigiD (Digisterker)
 • Digicafé
 • gemeentevoorlichting
 • huursubsidie
 • infolijn overheidszaken
 • informatiebijeenkomst belastingzaken
 • informatiepunt digitale overheid (IDO)
 • overheid
 • overheidsadvies
 • overheidsvoorlichting
 • spreekuur belastingzaken
 • subsidie
 • voorlichtingsavond (overheid)
 • voorlichtingsbijeenkomst (overheid)

 

 

2.2 Computer & Tablet

Zie ik wil leren :

1.1.1 Basis

1.1.2 Overheidszaken, belastingdienst, toeslagen, DigiD

1.1.3 Vrije tijd 

 

 

 

2.3 Gezondheid

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Cursus
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Informatiepunt bibliotheken
 • Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafe
 • Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 • Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 • Website, widget, app
 • Workshop
 • Zorgadvies, -advisering, -informatie, -voorlichting, -spreekuur
 • Zorgadviespunt, -informatiepunt, -voorlichtingsorganisatie                  

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Gezondheid

 

 

2.4.1 Contacten buitenshuis

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Bemiddeling bij problemen, conflictbemiddeling, relatiebemiddeling, omgangsbemiddeling, mediation, buurtbemiddeling
 • Bijeenkomst groep, gespreksgroep, discussiegroep, meditatiegroep
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafe
 • Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 • Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerK
 • Vrijwilligerswerk algemeen
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Contacten buitenshuis:

 • bezoekdienst
 • buddyzorg
 • buurtbemiddeling
 • conflictbemiddeling
 • discriminatie, algemeen
 • gespreksgroep rondom echtscheiding
 • gespreksgroep rondom partnerverlies
 • maatjesproject
 • praatgroep
 • sociaal netwerk
 • vrouwenpraatgroep
 • vrouwensteungroep

 

 

2.4.2 Persoonlijke ontwikkeling en gezin

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Bemiddeling bij problemen, conflictbemiddeling, relatiebemiddeling, omgangsbemiddeling, mediation, buurtbemiddeling
 • Bijeenkomst groep, gespreksgroep, discussiegroep, meditatiegroep
 • Coaching, begeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke groei
 • Cursus
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding,
  re-integratiebegeleiding
 • Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafe
 • Opvoedingsondersteuning
 • Sociale vaardigheidstrainingen
 • Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 • Training (vrij toegankelijk)
 • Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 • Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligerswerk algemeen
 • Website, widget, app
 • Workshop
 • Zorgadvies, -advisering, -informatie,
  -voorlichting, -spreekuur
 • Zorgadviespunt, -informatiepunt,
  -voorlichtingsorganisatie 

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Ik en mijn gezin

 

 

2.5 Studie, werk, vrijwilligerswerk

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Coaching, begeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke groei
 • Cursus
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding,
  re-integratiebegeleiding
 • Re-integratietraject
 • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 • Training (vrij toegankelijk)
 • Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 • Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligersondersteuning
 • Vrijwilligerswerk algemeen
 • Website, widget, app
 • Workshop

 

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Studie-Werk-Vrijwilligerswerk

 

 

 

2.6 Vervoer en wonen

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Informatiepunt bibliotheken
 • Telefonische en/of digitale hulporganisatie, infolijn
 • Vrijwillige zorg, vrijwillige hulp, buddyzorg, EHBO
 • Vrijwilligerswerk algemeen
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Vervoer-Wonen-Klussen:

 • bezoekdienst
 • bouw- en woningadvies
 • huishoudelijke voorlichting
 • infolijn wonen
 • informatie welzijn, wonen, zorg
 • informatiepunt digitale overheid (IDO)
 • klussendienst (vrijwilligers)
 • milieuklachtenlijn
 • personenvervoer
 • reisadvies
 • reizigersinformatie
 • repair café
 • vrijwillige hulpdienst
 • vrijwillige thuishulp
 • vrijwillige thuiszorg
 • wonen