Rollen en rechten


De mogelijke rollen in G!DS zijn:

Rol

Rechten

Voorwaarde verkrijgen rol

Redacteur

 • Gegevens incl. aanbod van eigen organisatie invoeren en beheren
 • Kan niet bij de contractuele onderdelen van de organisatie.
 • Mag altijd, mits werkzaam voor de betreffende organisatie
 • Een bestaande G!DS-gebruiker kan ook toegevoegd worden aan een organisatie die buiten zijn beheer valt om zo toch die organisatie (mee) te kunnen beheren

Accountmanager

 • Beheert en is verantwoordelijk voor onderliggende organisaties.
 • Mag nieuwe contracten (dus nieuwe organisaties) aanmaken.
 • Basiscursus accountmanagerstraining (e-learning) afgerond
 • Rol kan alleen worden toegekend door Provinciaal en Landelijk service management.

Beheerder

 • Gebruikers aanmaken en beheren
 • Basiscursus accountmanagerstraining  (e-learning) afgerond
 • Rol kan alleen worden toegekend door Provinciaal en Landelijk service management.

Uitvoerbeheerder

 • Profielen aanmaken en beheren
 • Profielentraining afgerond
 • Rol kan alleen worden toegekend door Landelijk service management.

Hoofdaccountmanager 

 • Afgeschermde, kwetsbare velden van een bibliotheek wijzigen (branchegegevens). 
 • (Alle) Profielen inzien en uitvoeren
 • Werkzaam als Provinciaal Service manager of hands on ondersteuning van een PSM, en werkzaam bij een provinciale service instelling (POI).
 • Zowel de Basistraining accountmanagers (e-learning) als de profielentraining ruim voldoende afgerond.
 • Veel ervaring met werken met alle aspecten van G!DS (in de breedte). 
 • Rol wordt altijd gekoppeld aan een persoonlijk e-mailadres. 
 • Regelmatig contact met Landelijk Service management en neemt deel aan PSM overleg.
 • Rol kan alleen worden toegekend door Landelijk service management. 

 

 • Let op! Personen met deze rol kunnen erg kwetsbare informatie wijzigen. Daarom is dit een verborgen rol die erg spaarzaam wordt toegekend. 

n.b. iemand die zijn organisatie beheerd via de (aanmeld)formulieren, krijgt automatisch de rol "externe redacteur".

Je kunt een persoon aan meerdere organisaties toevoegen. Je bepaalt per organisatie de juiste rollen voor de persoon.

Een gebruiker heeft áltijd een persoonlijk mailadres.