Widget: Contracten

Als accountmanager heb je het beheer over alle organisaties die in je werkgebied vallen. Alleen accountmanagers kunnen nieuwe organisaties aanmaken. Het aanmaken van een organisatie doe je door een contract aan te maken. In het contract staan enerzijds de inhoudelijke gegevens van de organisatie en anderzijds rechten en plichten van de organisatie (wat mag een organisatie?). Met het aanmaken van een nieuw contract (= een nieuwe organisatie in G!DS invoeren), ga je de verplichting aan deze ook bij te houden. 

 

Widget: Contracten

De organisaties die onder je beheer vallen kun je zien in de widget Contracten. 

De contractenwidget is te vinden bij elke organisatie waar andere organisaties onder vallen.