Beheerclusters

Wat zijn beheerclusters en waar gebruik je ze voor?

Beheerclusters maak je in G!DS aan vanuit beheersmatige of administratieve redenen: Beheerclusters bieden organisaties die veel contracten beheren de mogelijkheid om naar soort beheer te ordenen. Een beheercluster is niets anders dan een fictieve organisatie, waaronder je andere organisaties groepeert. Hierdoor kun je overzichtelijk het beheer van je contracten regelen. Een beheercluster valt altijd onder een bibliotheekorganisatie. 

 

Beheerclusters aanmaken doe je bijvoorbeeld om het onderscheid te maken tussen adresorganisaties of aanbodorganisaties, maar ook een (combinatie met een) indeling in soort organisaties of soort loket is mogelijk (bv. WMO, CJG, Cultuur, Sport). Beheerclusters kunnen ook van pas komen bij het verdelen van organisaties tussen meerdere beherende accountmanagers. 

 

Waar je rekening mee moet houden is dat contracten maar onder één enkel beheercluster geplaatst of aangemaakt kunnen worden. Ga je met beheerclusters werken dan moet je een duidelijk beeld voor ogen hebben wie welk beheer gaat doen. 

 

Voorbeeld: schematisch overzicht