Handleiding "Aanmeldformulier"

In je berichten zie je een taakbericht met als onderwerp "Aanmelding van een organisatie". Ga via de link in het bericht naar de organisatie en beslis of de organisatie past binnen de doelstelling van G!DS. Zo nee, klik dan op de knop "Aanmelding accepteren/afwijzen" en geef de reden voor de afwijzing op. Zo ja, klik dan op  "Gegevens wijzigen" en doorloop de volgende stappen. 

 1. Pas het contract aan: kies de juiste organisatiesoort. Deze staat bij invoer van organisaties via het aanmeldformulier op "Standaard basisorganisatie". Deze wordt niet getoond op websites. 
 2. Wil je dat controleberichten niet escaleren bij verzuim van controle? Vink dan in het contractentabblad aan "Controleberichten niet escaleren maar de organisatie automatisch op "Niet zichtbaar" zetten". 
 3. Vul de verplichte velden in onder het tabblad inhoud. Neem bij onduidelijke zaken contact op met de persoon die de organisatie heeft aangemeld. 
 4. Zet de organisatie op "Zichtbaar voor publiek".
 5. Sla de organisatie op. 
 6. De aanmelder staat bij gebruikers als "Externe redacteur". Verander je niets aan deze rechten dan krijgt de aanmelder een e-mail met daarin een link om een beperkt aantal velden van zijn organisatie te beheren. De aanmelder heeft geen toegang tot G!DS. In overleg met de aanmelder kun je hem redacteurrechten geven. Hij kan de gegevens dan in G!DS beheren. 
 7. Noteer eventueel in  het tabblad "afspraken" of er wel of geen (telefonisch) contact is geweest met de aanmelder en wat daarin is afgesproken. Vergeet niet aan te geven dat jíj dit hebt gedaan en op welke datum dit was. 
 8. Via de knop "Aanmelding accepteren/afwijzen" kun je ervoor zorgen dat G!DS automatisch een e-mail naar de aanmelder stuurt dat de gegevens zijn opgenomen in G!DS. Na bevestiging ontvangt de aanmelder als externe redacteur een e-mail met een link naar de organisatiegegevens. Deze tekst is aan te passen door de Provinciaal Servicemanager. 
Het is bijna altijd wenselijk dat de aanmelder geïnformeerd wordt over de mogelijkheden om rechtstreeks in G!DS de organisatiegegevens te beheren als redacteur. Voordelen: 
 • Het is dan mogelijk uitgebreidere informatie over de organisatie in te voeren. 
 • Aanbod invoeren mogelijk (producten, diensten, evenementen). 
 • Inzage in 20 meest gebruikte aanbodsoorten door soortgelijke organisaties. 
Om een externe redacteur om te zetten in een redacteur:
 • Ga naar de gebruikerswidget, selecteer de gebruiker en klik op "Wijzigen".
 • Verander de status van de "Externe redacteur" naar de status "Redacteur". 
 • Verzin een eenvoudig wachtwoord en klik op opslaan. 
Informeer de gebruiker hierover door het sturen van zijn inloggegevens. Voeg eventueel een link toe naar gebruikershandleidingen over het beheren van organisatiegegevens en het invoeren van aanbod. 


Submenu: Handleiding aanmeldformulier
Handleiding aanmeldformulier