Widget: Gebruikers


Het invoeren en bijhouden van gegevens in G!DS is belegd bij de vele G!DS gebruikers. Een gebruiker kan in G!DS één of meerdere rollen hebben. Afhankelijk van de rollen die een gebruiker heeft, ontvangt hij rechten en heeft hij plichten. Komt de gebruiker zijn plichten niet na (bijv. gegevenscontrole), dan krijgt de gebruiker die in G!DS een niveau hoger staat daarvan bericht. 

Bekijk hier wat de mogelijk rollen inhouden. 

Voordat je een gebruiker toevoegt…
Een aantal punten om in je achterhoofd te houden:

  • Om contracten (=organisaties) aan te maken onder een organisatie (of beheercluster) móet er minimaal één accountmanager zijn toegevoegd.
  • Lukt het niet gebruikers toe te voegen? Check het organisatiecontract, mag je gebruikers toevoegen?
  • De rol uitvoerbeheerder (om profielen aan te maken) kan alleen door het landelijk servicemanagement worden toegekend.
  • Een inlogcode hangt altijd aan een persoon en een persoonlijk e-mailadres.
  • Een redacteur van één organisatie ziet na het inloggen direct en alleen de gegevens van die organisatie en heeft geen Mijn G!DS-tabblad.
  • Denk vooraf na welke rechten je aan welke personen geeft. Bij complexe organisaties ook goed nadenken waar je gebruikers toevoegt.
  • Je kunt een gebruiker aan meerdere organisaties toevoegen. Je bepaalt per organisatie de juiste rollen voor de persoon.