Van belang voor u

In de widget "Van belang voor u" staat belangrijke informatie. De widget is altijd rechtsbovenin het organisatieoverzicht zichtbaar. 

 • Id: het specifieke nummer gekoppeld aan de organisatie. 
 • Zichtbaarheid gegevens: hier staat of de organisatiegegevens zichtbaar zijn en tot wanneer ze getoond worden op websites. 
 • Uiterste controledatum: de datum waarvoor de gegevens gecontroleerd moeten worden. Wordt dit verzuimd dan worden de gegevens door het systeem op onzichtbaar gezet. 
 • Ongeldige links: het aantal ongeldige links. Verwijderen of wijzigen van deze links? Klik hier.
 • Laatst gewijzigd: wanneer en door wie zijn de laatste wijzigingen aangebracht in de organisatiegegevens. 
 • Accountmanager: de accountmanager van de organisatie. 
 • Redacteuren: hier is te zien wie de redacteuren zijn van de organisatie. 
 • Afspraken: hier is te zien wat er afgesproken is wat betreft de organisatie.
 • Redactiestructuur: hier zie je waar de organisatie in de structuur van G!DS is opgenomen. 
 • Onderliggende organisaties: geeft het aantal onderliggende organisaties weer.
 • Verlopen: weergave van het aantal organisaties waarvan de controletermijn verlopen is (Bij het aanklikken van de aantallen wordt een zoekvenster gegenereerd waar vanuit de gebruiker zijn/haar organisaties kan gaan beheren).
 • Bijna gedepubliceerd: weergave van het aantal organisaties dat op het punt staat om automatisch op onzichtbaar gezet te worden.
 • Rechts staat een groene vink. Hier kan ook een ander symbool staan. Door er met je muis op te gaan staan, zie je wat de betekenis ervan is:
   

Achter elke G!DSgebruiker die genoemd is in de widget staat een envelop . Door op deze envelop te klikken, kun je direct een bericht sturen (binnen G!DS) naar de desbetreffende G!DSgebruiker. Meer informatie over berichten

Staan de gegevens van de organisatie op onzichtbaar, dan wordt dat op verschillende manieren duidelijk binnen G!DS.

 
 • Boven in beeld verschijnt een gele balk, met de melding: "LET OP: Deze organisatie wordt niet getoond op websites". 
 • In de widget "Van belang voor u" wordt een grijze vink zichtbaar. Deze vink betekent "Uw organisatiegegevens staan op niet zichtbaar en worden niet getoond op websites". 
Om de organisatiegegevens weer op zichtbaar te zetten, moeten eerst de gegevens gecontroleerd worden. 
 
Rechts in de widget "Van belang voor u" wordt de huidige status weergegeven van de organisatie. De statussen die een organisatie kan hebben, worden aangegeven met de volgende afbeeldingen:
Alle organisatiegegevens zijn actueel. De controletermijn ligt ver (minimaal 2 weken) voor de uiterste controledatum. 
De organisatie staat op niet zichtbaar. De uiterste controledatum kan verlopen zijn of de organisatie is bewust op onzichtbaar gezet. 
De controledatum is nabij en de organisatie zal nog een aantal dagen op zichtbaar staan. Controleer de gegevens zo spoedig mogelijk!
De controledatum is verstreken en de organisatie staat nog op zichtbaar. De gegevens moeten zo spoedig mogelijk gecontroleerd worden!

De uiterste controledatum is meer dan een half jaar verstreken. G!DS heeft daarom de gegevens automatisch op niet zichtbaar gezet. De gegevens worden dan ook niet getoond op websites. 

Om de organisatiegegevens weer op zichtbaar te zetten, moeten eerst de gegevens gecontroleerd worden, daarna moet de organisatie handmatig op zichtbaar gezet worden. 

 

 

Submenu Widget: Van belang voor u
Widget: Van belang voor u