Twee fuserende basisbibliotheken

Bij een volledige fusie van twee bibliotheekorganisaties, wordt een van de twee oude bibliotheekorganisaties de hoofdlocatie voor de nieuwe, gefuseerde organisatie. De ISIL-code bij deze bibliotheek wordt leidend voor het toekennen van volgnummers in de nieuwe bibliotheekorganisatie.

Stapsgewijs:

  1. Bepaal de juiste volgnummers voor de locaties waarvan de ISIL-code gaat wijzigen.
  2. Plaats deze in het veld Administratieve ISIL-code.
  3. Wijzig, waar nodig, de functie van de bibliotheek in het veld Soort bibliotheek.
  4. Wijzig, waar nodig, overige codes op het tabblad Branchegegevens, zoals de Locatiecode.
  5. Zorg dat de juiste personen de bibliotheekvestigingen kunnen beheren (verplaatsen van de bibliotheeklocaties óf het toekennen van rechten).

Voorbeeld fusie, beginsituatie (voor de fusie):

 

De drie locaties van bibliotheek B, worden in dit geval juridisch ondergebracht onder de rechtspersoon bij bibliotheek A.

Voor elke locatie van bibliotheek B die gaat vallen onder bibliotheek A, maak je een nieuw volgnummer aan volgens de standaard ISIL-coderingssystematiek. Deze nieuwe ISIL-code (volgnummer) voer je echter niet in in het veld ISIL-code, maar in het veld Administratieve ISIL-code. Het veld ISIL-code bevat de oude code zoals bekend in het originele formaat en wijzigt niet.

Het kan dan voorkomen dat er dan binnen een bibliotheekorganisatie twee locaties zijn met een ISIL-code eindigend op 0000. Van één van die twee is er dan een administratieve ISIL-code aanwezig.

Nieuwe situatie, gefuseerde organisatie:

 

Let hierbij ook op dat de functie van bibliotheek B, met de oude ISIL-code eindigend op 0000 sowieso wijzigt. Dit geef je aan in het veld Soort bibliotheek. Andere functie-wijzigingen kunnen zo ook aangegeven worden.