Heropening bibliotheeklocatie

Soms wordt er een gesloten bibliotheekvestiging heropend. Er zijn dan een paar zaken die kunnen wijzigen:  

  1. Het adres van de vestiging
  2. De bibliotheeksoort (velden Soort bibliotheek, Bibliotheek subsoorten)
  3. De locatiecode

De gegevens van de gesloten vestiging mogen hergebruikt worden, mits dit logisch is. Daarmee wordt het volgende bedoeld:

  1. Het adres van de vestiging: de vestiging blijft op hetzelfde adres of verhuist binnen dezelfde plaats.
  2. De bibliotheeksoort (velden Soort bibliotheek, Bibliotheek subsoorten): de bibliotheeksoort  of subsoort moet gewijzigd worden van gesloten vestiging naar een andere soort. Dit hoeft niet dezelfde soort te zijn als dat het was vóór de vestiging gesloten werd.
  3. De locatiecode: Hergebruik kan álleen als de locatiecode in het bibliotheeksysteem gelijk blijft.

Als de locatiecode hetzelfde blijft, mag de vestiging in G!DS hergebruikt worden. Dat houdt in dat de bijbehorende branchegegevens zoals de ISIL-code gelijk blijven. Vergeet niet de vestiging weer te publiceren.

Als er een nieuwe locatiecode wordt aangemaakt in het bibliotheeksysteem, wordt dit gezien als opening van een nieuwe vestiging. Er moet dan ook in G!DS een nieuwe vestiging aangemaakt worden. Dat houdt in dat daar nieuwe bijbehorende branchegegevens bij moeten worden ingevoerd, en de vestiging dus een nieuwe ISIL-code krijgt. De oude vestiging blijft dan ook daadwerkelijk op gesloten staan.