Een locatie wordt onderdeel van een andere bibliotheek


Als één of enkele locaties van een bibliotheek onderdeel gaan uitmaken van een andere bibliotheekorganisatie, maak je voor die betreffende locaties een nieuwe administratieve ISIL-code aan. Deze bepaal je volgens de ISIL-coderingssystematiek, en volgt op de ISIL-code van de nieuwe hoofdbibliotheek.

Stapsgewijs:

  1. Bepaal de juiste volgnummers voor de locaties waarvan de ISIL-code gaat wijzigen.
  2. Plaats deze in het veld Administratieve ISIL-code.
  3. Wijzig, waar nodig, de functie van de bibliotheek in het veld Soort bibliotheek.
  4. Wijzig, waar nodig, overige codes op het tabblad Branchegegevens, zoals de locatiecode.
  5. Zorg dat de juiste personen de bibliotheekvestigingen kunnen beheren (verplaatsen van de bibliotheeklocaties óf het toekennen van rechten).

Voorbeeld fusie, beginsituatie (voor de fusie):

 

Locatie 1 van bibliotheek B wordt in dit geval ondergebracht als derde locatie onder bibliotheek A.

Bepaal het juiste volgnummer volgens de ISIL-coderingssytematiek binnen de nieuwe bibliotheek en voer deze in als administratieve ISIL-code. Het veld ISIL-code bevat de oude code zoals bekend in het originele formaat.

De overgebleven locaties bij bibliotheek B nummer je niet om.

Nieuwe situatie, gefuseerde organisatie:

Wijzigt de locatiefunctie? Geef dat dan aan in het veld Soort bibliotheek.