Een bibliotheeklocatie sluit


Sluit er een bibliotheeklocatie, blijft deze altijd in G!DS staan. Het is niet mogelijk om een G!DS-organisatie met de soort Basisbibliotheek, openbare bibliotheek, POI, landelijke bibliotheekorganisatie, NBC+ te verwijderen uit G!DS.

De ISIL-code wordt niet hergebruikt voor andere of toekomstige nieuwe vestigingen. De ISIL-code blijft het unieke herkenningsnummer voor de gesloten vestiging. Het maakt niet uit om welk type locatie het gaat.

Een bibliotheeklocatie die sluit, wijzig je als volgt in G!DS:

  1. Open en wijzig de betreffende vestiging.
  2. Het veld: Soort bibliotheek wijzig je, naar Gesloten vestiging.
  3. De organisatie (bibliotheeklocatie) zet je op niet zichtbaar (depubliceren).

In onderstaand voorbeeld is locatie 2 gesloten. De organisatie staat nog steeds in G!DS, maar is niet zichtbaar. De waarde van het veld Soort bibliotheek is gewijzigd. Er verandert niets bij de overige locaties.