Terminologie


Hieronder staat gebruikte terminologie beschreven.

Aanbieder / aanbiedende organisatie / moederorganisatie

De organisatie waar het originele aanbod wordt ingevoerd.

Overnemer / overnemende organisatie / dochterorganisatie

De organisatie die aanbod overneemt van de organisatie waar het originele aanbod wordt ingevoerd.

Deze organisatie krijgt dus als het ware een kopie van het originele aanbod.

Aangeboden aanbod / originele aanbod / moederaanbod

Aanbod wat is ingevoerd bij de aanbiedende organisatie.

Overgenomen aanbod / dochteraanbod

Aanbod wat is overgenomen bij de overnemende organisatie.

Koppelen / gekoppeld aanbod

Er blijft een link bestaan tussen het originele aanbod en het overgenomen aanbod.

 

Dankzij deze koppeling toon je het aanbod van de aanbieder óók bij de overnemer.

 

Op veldniveau kun je kiezen of informatie

  • overgenomen móet worden,
  • overgenomen mag worden, of
  • niet overgenomen mag worden.

 

Als alle velden gekoppeld blijven, ligt het beheer van het overgenomen aanbod bij de aanbieder. Zodra er één of meer velden afwijken, moet ook de overnemer het aanbod beheren. De koppeling blijft wel bestaan voor de velden waar dat voor ingesteld is.

Kopiëren / gekopieerd aanbod

Het overgenomen aanbod is een kopie van het originele aanbod. Er is geen link meer tussen de twee.

 

De overnemer kan de kopie zelf bewerken en aanpassen en beheert deze informatie zelf. Er is géén koppeling meer tussen het aanbod.