Trainingen G!DS


Redacteuren kunnen getraind worden door hun (lokale) accountmanager.

Voor redacteuren is het niet verplicht een training te volgen. Vaak is een (digitale) instructie voldoende. Instructievideos en een redacteurenhandleiding zijn te vinden via gidsvoornederland.nl/handleiding-redacteur. Redacteuren kunnen daarnaast via het vraagteken in de G!DS-widgets specifieke uitleg krijgen.

Het volgen van een training voor de rollen accountmanager en uitvoerbeheerder is verplicht. De rechten worden centraal toegekend.

Het landelijk servicemanagement is verantwoordelijk voor het opleiden van de provinciale servicemanagers en de uitvoerbeheerders. Zij bieden ook basistrainingen voor accountmanagers via e-learning. De accountmanagerstraining kan ook door provinciaal servicemanagers worden gegeven.