Systeemmeldingen escalatie

 

Wanneer

Bericht

Aan

Benodigde beheeractie

14 dagen voor controle datum

Controle-bericht

 

Aan verantwoordelijke redacteur.
Bij organisaties zonder redacteur gaat dit bericht direct naar de in het contract genoemde verantwoordelijke accountmanager

Controle op basis van signalering

Controle datum

Escalatie controle-bericht

Naar persoonlijke berichten box van de verantwoordelijke accountmanager.
EN  naar de berichtenbox van de bovenliggende organisatie.

Bovenliggende accountmanager neemt contact op met de onderliggende organisatie of controleert zelf de gegevens

Elke volgende maand na verstrijken controledatum

Escalatie controle-

bericht

Naar bovenliggende verantwoordelijke accountmanager, tevens te zien in bovenliggende organisatie.

Idem.

Na 2-6 maand (afhankelijk van organisatie
gelaagdheid)

Escalatie controle-bericht

Berichten box Provinciaal servicemanagement

 

PSM beslist in contact met accountmanager dan wel redacteur wat er gedaan wordt.

 

Veel escalatieberichten uit werkgebied bibliotheek?
PSM zoekt in contact met bibliotheek een oplossing.

 

Escalatie controle-bericht

Berichten box Landelijk Servicemanagement
Het LSM houdt een overzicht geëscaleerde controleberichten per provincie bij en signaleert grote hoeveelheden.

 

LSM zoekt in overleg met PSM en evt. bibliotheek een oplossing.

Half jaar na  controledatum(deze is op dit moment al een jaar niet meer gecontroleerd).  

Melding dat het systeem de organisatie op niet zichtbaar heeft gezet

 

 

Aan de verantwoordelijke redacteur of accountmanager

Wil de organisatie niet (meer) zijn organisatiegegevens beheren, dan kan de accountmanager er voor kiezen om zelf de adresgegevens te gaan beheren of de organisatie op onzichtbaar te zetten of de organisatie in zijn geheel uit G!DS te verwijderen. De redacteur van deze organisatie kan verwijderd worden.
Een onzichtbare organisatie hoeft niet meer beheerd te worden.

De controleberichten worden automatisch verwijderd