Beheerclusters - rechten en naamgeving

Rechten

Rechten, ook in samenwerking met externe partijen, kunnen gemakkelijk per beheercluster ingeregeld worden. 

  • Voorkom dat externe partijen te veel rechten (over een compleet werkgebied) krijgen. 
  • Duidelijke afspraken over wie welke organisaties beheert kunnen ook in G!DS geregeld worden. 
 

Naamgeving

Afspraak is om beheerclusters de volgende naamgeving mee te geven:

  • Naam bibliotheekorganisatie XXX: beheercluster [domeinnaam/doel van de cluster: YYY].
    Bijvoorbeeld: Bibliotheek Zeist: beheercluster cultuureducatie Zeist