Beheerverantwoordelijkheid organisaties


De beheersystematiek is geografisch geordend. Doel daarvan is dat elke organisatie een logisch aanspreekpunt krijgt voor vragen en opmerkingen passend bij zijn doelgebied.  

Voor afwijkende situaties, zoals een contactadres buiten het doelgebied is in eerste instantie het doelgebied leidend.

  • Lokaal georiënteerde organisaties worden lokaal beheerd
  • Regionaal en provinciaal georiënteerde organisaties worden provinciaal beheerd
  • Bovenprovinciaal en landelijk georiënteerde organisaties worden landelijk beheerd

 

Een bibliotheekorganisatie beheert de organisaties waarvan het doelgebied binnen het eigen doelgebied valt. Er is een uitzondering voor organisaties die gericht zijn op een groter publiek (theaters, campings, musea etc.). Deze organisaties vallen onder het beheer van de bibliotheek in de vestigingsplaats. 

Bij koepelorganisaties en provinciale organisaties met meerdere vestigingen wordt per organisatie bekeken of het beheer toevalt aan de provinciale beheerlaag of dat de informatie per locatie wordt beheerd. Voor sterk centraal geleide organisaties (met een identiek aanbod in de regio) is een centrale aanpak logischer. Bij lossere structuren kan beheer per locatie een betere oplossing zijn.

Datzelfde geldt voor landelijke organisaties opererende organisaties.

De keuze waar welke beheerverantwoordelijkheid komt te liggen zal in overleg met de bovenliggende beheerlaag (provinciaal of landelijk) tot stand moeten komen.

Zeker bij grotere organisaties heeft het altijd de voorkeur om de organisatie te motiveren zelf redactie en beheer te gaan voeren.