Hiërarchische structuur in G!DS

Om overzicht te houden, werkt G!DS met een hiërarchische beheerstructuur. Iedere organisatie valt áltijd onder een andere (verantwoordelijke) organisatie. Organisaties hebben een contract met de bovenliggende organisatie. Dankzij de structuur kunnen problemen en berichten, als er geen reactie op gekomen is, automatisch escaleren naar een hoger niveau.

 

  • De verantwoordelijkheid voor het lokale beheer ligt bij de bibliotheken. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van contracten van lokaal opererende organisaties in hun werkgebied.
  • De verantwoordelijkheid voor het provinciale beheer ligt bij de Provinciale Ondersteunings Organisaties (POI's). Zij zijn verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van contracten van bovenlokaal en provinciaal opererende organisaties en de bibliotheken in hun provincie.
  • De verantwoordelijkheid voor het landelijke beheer ligt bij het Landelijk Service Management G!DS-team. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van contracten van landelijk opererende organisaties en de POI's.