Beheercluster aanmaken

Stap 1: Beheercluster aanmaken

 1. Ga naar de organisatie waaronder het beheercluster moet vallen.
 2. Ga naar contracten.
 3. Maak een Nieuwe organisatie/contract aan.
 4. Kies de organisatiesoort “Bibliotheek beheercluster”.
 5. Klik op Verder om door te gaan.

 • Vul bij de inhoud de naam in van het beheercluster volgens de volgende structuur: naam bibliotheekorganisatie XXX: beheercluster [domeinnaam/doel van de cluster: YYY]. • Vul bij contactgegevens, de contactgegevens van de organisatie in. • Vul de organisatiesoort specifieke in: Bibliotheek beheercluster. Geef hierin aan waarvoor het beheercluster gebruikt gaat worden.

   
 • Zorg er voor dat de organisatie niet op zichtbaar voor publiek staat. Het beheercluster wil je niet op een website naar voren zien komen.

 • Sla het beheercluster op.

   

Stap 2: Rechten instellen

 1. Ga naar het beheercluster (de net aangemaakte organisatie) en open het gebruikersbeheer.
 2. Kies "Bestaande gebruiker toevoegen". 
   
 3. Voer het e-mailadres in van de persoon die je accountmanagerrechten wilt geven op het beheercluster in het venster wat verschijnt. Dit kun je voor meerdere gebruikers doen.
 4. Vink het vakje “Accountmanager” aan en klik op Ok om op te slaan.
 5. Geef je iemand van buitenaf rechten op een beheercluster, bedenk dan of je die persoon wel redacteurrechten op het beheercluster wilt geven.

  

Stap 3: Organisaties overhevelen of aanmaken onder het beheercluster

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen kunnen er organisaties/contracten aangemaakt worden onder het beheercluster, of organisaties kunnen worden overgeheveld.

Om organisaties over te hevelen:

 1. Selecteer de organisatie(s) die overgeheveld moeten worden en kies “beheer overdragen”.
 2. Kies het beheercluster waar de organisaties onder geplaatst worden en een accountmanager. Klik vervolgens op Ok en de organisaties worden overgeheveld. 
N.B De organisaties zijn gewoon zichtbaar (als dat is aangevinkt) ondanks het feit dat het beheercluster zelf op onzichtbaar staat.