Beheer gegevenscontrole


Iedereen met rechten op een organisatie kan te allen tijde de gegevens van de organisatie aanpassen. Dit staat los van de verplichting tot minimaal twee keer per jaar controle van de gegevens. Er is een wezenlijk verschil tussen gegevens wijzigen en gegevens controleren. Het alleen wijzigen van gegevens resulteert niet in het opschuiven van de controletermijn.

Alhoewel gegevenscontrole altijd kan, vind dit meestal pas plaats na het controlebericht van G!DS. Zoals eerder aangegeven is dit standaard ingesteld op twee controles per jaar. Indien gewenst en afgesproken met de opdrachtgever kan een hogere controlefrequentie worden ingesteld. 

Controleren van gegevens in G!DS bestaat uit twee stappen / knoppen:

  1.  Controle of de gegevens inhoudelijk nog kloppen en hierin wijzigingen aanbrengen waar nodig.
  2.  Bevestigen dat de inhoudelijk gecontroleerde informatie nog klopt.  

Pas na stap 2 erkent G!DS dat de gegevens gecontroleerd zijn. De controletermijn schuift op en G!DS verwijdert automatisch de controleberichten van de organisatie.